Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Enkhuizen in 1857: 6 menschen en een sleeperswagen

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Het tweede pand van links, logement de Valk, waar het gezelschap een middagmaal nuttigde.
Het tweede pand van links, logement de Valk, waar het gezelschap een middagmaal nuttigde.
In juli 1857 maakten enkele wetenschappers op initiatief van prof. Pieter Harting een tocht langs enkele eilanden in de Zuiderzee. Het begin van de tocht is Enkhuizen, waar Ds. Harting, de broer van Pieter, het gezelschap opwachtte. Uit het verslag van de reis de volgende impressie van Enkhuizen in die tijd.

'Ten 4 uur ging prof. Harting weder naar zijn broeder om het middagmaal te houden; de overigen deden dit in het logement de Valk, tegenover het stadhuis. Gedurende de 5 kwartier, die wij daar doorbragten, kwamen er op straat slechts 6 menschen en een sleeperswagen voorbij, een bewijs van de groote levendigheid, die in de stad heerschte. Toen ons middagmaal afgelopen was begaven wij ons weder naar ons schip, om de goederen in ontvangst te nemen, die nu uit de verschillende winkels aangebragt werden. Toen alles bezorgd was gingen wij bij Ds. en Mevvr. Harting thee drinken, en deden daarop nog ene wandeling door de stad en hare omstreken, waarbij wij nu en dan verbaasd stonden over den vervallen toestand van vele woningen, die ons toeschenen op het punt te zijn van in te storen. Mevr. Harting wachtte ons hierop met een avondmaal met vruchten, dat ons heerlijk smaakte; de gulheid en hartelijkheid, die wij op dezen dag van onzen gastheer en onze gastvrouw ondervonden, zijn niet genoeg te prijzen.

Twee gebroeders

Ten 11 uur namen wij eindelijk onzen intrek in ons schip, en legden ons aldaar, na nog lang gepraat en vele idealen van de op handen zijnde reis ontboezemd te hebben, op stroo, dat in het ruim was uitgespreid en met een zeildoek overdekt, ter ruste: prof. Harting sliep in de kajuit. Ons schip droeg den naam van de Twee Gebroeders; het was een oude beurtman, die thans gebruikt werd tot het leggen van tonnen in de Zuiderzee en daarom onder den naam van den tonneboeijer bekend stond. Het was ruim 60 voet lang en 15 voet breed; de mast was 64 voet hoog.'Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube