Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Harme Bevoort, stadsdichter

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Harme Bevoort, stadsdichter
Harme Bevoort (1801-1874) heeft honderden gedichten geschreven. Of het nu ging om de verjaardag van de vrouw van de dominee, het 25-jarig ambtsjubileum van de burgemeester of een scheepsramp, Harme Bevoort schreef er een gedicht over.


In dit gedicht bezingt hij de komst van de "gazfabriek" in 1863. Voor de generatie van Harme Bevoort was dat een bijzondere gebeurtenis. Die had Enkhuizen in zijn armste periode meegemaakt met weinig hoop op een betere toekomst. Met de gazfabriek leek wel een andere, betere tijd aan te breken.

De komst van de "gazfabriek"

October groet met blij gezicht
De aloud vermaarde Stad,
En hult haar in een kleed van licht,
Zoals zij nimmer had.
Al rijzen voor onze oogen op,
De dagen van voorheen,
Toen bij der smeden hamerklop,
Het licht der vuren scheen;
Al ziet verbeelding straat bij straat,
En wijk bij wijk bebouwd,
Waar thans zo eenzaam 't vruchtbaar zaad,
Aan de aarde wordt vertrouwd;
Al heerschte er leven en gevoel,
En vrolijkheid en licht,
Waar thans zich 't oog met smartgevoel
Op lege plekken rigt.
Hoeveel - wat was dat licht dan nog,
Van smeerkaars en van lamp?
Wat was het bij den luister toch,
Der zuiv're kolendamp?
En wat dan menige avondstond,
In later tijd beleeft,
Die 't donk're dat het lot ons zond
Voor ons geteekend heeft.
Ontroll' haar vroolijk wapp're ze hoog
De vaderlandsche vlag!
Geen schooner licht dat ooit het oog
Ons hier te aanschouwen zag.
Verrezen als door toverslag,
Der Sticht'ren woord getrouwd,
Rees voor Enkhuizem schooner dag,
En even schoon gebouw,
Gestookt, gezuiverd en vergaard,
Door ad'ren voortgeleid,
Breekt de aangestoken gaz uit de aard,
Waarop ze haar lichtgloed spreidt.
Een gloed, zoo zuiver onbesmet,
Zoo heerlijk rein en schoon,
Een licht, dat er de kroon op zet,
Volhardings schoonste loon.
Verdwenen is de duisternis
Het donker van voorheen,
O Vaderstad, wat al gemis,
Vlood met dit tijdstip heen,
Vooruitgang teekent ons het spoor,
Van welvaart, vrede en licht,
Ook zij breekt nacht en nevel door,
Voor ons verrukt gezicht.
Niet langer, langer achterstaan,
Wedijv'ren willen wij!
Een schrede of wat vooruitgegaan,
Is meer het doel nabij.
Vooruitgang kweekt het licht der hoop,
De toekomst ligt ontbloot!
Wij zien al na al den wisselloop,
Enkhuizen rijk en groot.
En oost en westen reikt de hand,
Vereenen van 't geheel,
De broed'ren van den overkant,
En Holands noorderdeel,
Dat elke gazvlam voorboô zij!
Brenge elke avondstond
Door haar verlicht dien dag nabij,
Hier op der vad'ren grond.
Vooruit, vooruit met vlugge wiek!
Zo winn' zij meer en mer
Enkhuizens schoone gazfabriek
Der Sticht'ren roem en eer.Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube