Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Einde van een buurtclub

Bron / Auteur: Klaas Koeman

De Karnemelksluis tijdens de feestelijkheden rond 600 jaar stad in 1954
De Karnemelksluis tijdens de feestelijkheden rond 600 jaar stad in 1954
Mevrouw Knukkel vond het heel jammer dat de buurtvereniging Karnemelksluis en omgeving werd opgeheven. Haar hele leven had zij zich hiervoor ingezet, maar een paar jaar eerder had zij het welletjes gevonden. De volgende generatie moest het roer maar overnemen. Maar dat lukte niet.

Op 9 maart 1984 hadden nieuwe bestuursleden nog een ledenvergadering uitgeschreven in de Oranjezaal, maar ze hadden voor een lege zaal gezeten. Toen was het besluit gevallen de vereniging maar op te heffen. De buurtvereniging Karnemelksluis en de Wegjes was al in 1938 opgericht. De slager Cor Klouwers was de initiatiefnemer geweest. Tot zijn dood was hij de voorzitter die in onnavolgbaar en plat Henkuzers de vergaderingen leidde en van alles organiseerde.

Vooral de nationale feestdagen werden uitgebreid gevierd. Het eerste grote feest was het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina geweest. Op de slachtplaats van slager Liefhebber werden de straatversieringen gemaakt. De spullen kwamen overal vandaan. Bij de gebroeders De Graaf, de aannemers, bijvoorbeeld lagen nog wat palen, die wel gebruikt konden worden. Douwe Jorritsma, hij was koetsier bij de gebroeders Sluis, kon ze wel even halen. Niet iedereen bij de aannemer zat op dat bezoek te wachten, maar afspraak was afspraak, en trouwens Jorritsma stond er om bekend dat hij de wildste paarden aankon: wat hij wilde, gebeurde!

Het hoogtepunt van de buurtvereniging waren natuurlijk de bevrijdingsfeesten geweest. De buurtbewoners deed mee aan de optochten door de stad, de Oude Schotsman met zijn mook voorop. In de garage van Baas was een dansvloer gemaakt. De buurtvereniging huurde een Amsterdams draaiorgel voor de muziek. Het orgel werd met de boot van Bruin opgehaald. Aan boord van het schip ontstond zo'n feest dat de helft van de huurprijs al binnen was voordat het orgel Enkhuizen bereikte. Tot in de jaren tachtig waren er feestavonden, kienavonden en Sint-Nico-laasfeesten voor de bewoners van de Karnemelksluis en de omliggende straten. Het bestuur zorgde er ook voor dat zieken en jubilarissen bezocht werden. In 1983 was nog het vijftigjarig bestaan van de vereniging gevierd, maar dat had geen nieuwe leden opgeleverd. De nieuwe generatie had er geen zin meer in.

Overig Nieuws

Bekijk oude berichten in het nieuwsarchief »
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube