Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Volle zaal bij agendapunt 'Fraude penningmeester'

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Volle zaal bij agendapunt 'Fraude penningmeester'
Van 1949 tot 1954 had Enkhuizen twee plaatselijke kranten. De oudste was de Enkhuizer Courant, met als hoofdredacteur D.D.P. Honijck. Deze krant, gesticht in 1871, was in de oorlog door de Duitsers verboden en in mei 1945 weer opgericht. De tweede krant, begonnen in 1949, was de Nieuwe Enkhuizer Courant.

Deze was een initiatief van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Hoorn. De leiding van de Nieuwe Enkhuizer Courant was in handen van de Enkhuizer journalist Gerhard Stavenuiter.

Stavenuiter - bijgenaamd De Toeter, omdat hij zijn carrière begonnen was bij het reclameblaadje De Bazuin van Enkhuizen - was groots in het plaatselijke nieuws. Hij koos daar bewust voor. Hij schreef letterlijk: 'Geef ons maar een relaas over de trouwe leden van Onderlinge Hulp op de voorpagina in plaats van een stuk over het zoveelste huwelijk van een of andere filmster, zoals de grote bladen dat hebben.'

Stavenuiter ging de strijd met de keurige Enkhuizer Courant en zijn al even keurige hoofdredacteur Honijck niet uit de weg. In oktober 1950 had deze het gewaagd de hoofdredacteur van de Nieuwe Enkhuizer Courant aan te vallen.

Feestdag

Deze had het namelijk besloten om eerder dan de feestdag zelf te schrijven over het vijftigjarig jubileum van het Snouck van Loosenziekenhuis. En dat terwijl de directie van het ziekenhuis nadrukkelijk had gevraagd niet eerder dan de dag zelf over het jubileum te schrijven. Inhoudelijk verweerde Stavenuiter zich door zich te beroepen op het recht op vrije nieuwsgaring. De toon was vlijmscherp.

'Zo'n vier keer in het jaar, na de wisseling van de kwartalen, wordt onze collega aan de overkant wat kriegel op ons. En hij uit zijn gramschap in venijnige stukjes, zoals ook gister weer gebeurde. Ten Geleide heette het bericht, maar, och arme, welk een slechte gids is de schrijver daarvan geweest... Hij bralt over ongezonde opvattingen over journalistiek fatsoen.'

Stavenuiter gaat in hetzelfde stuk in de tegenaanval. 'Fatsoen?', schrijft hij, 'De hoofdredacteur van de overkant is bestuurslid van de Enkhuizer Middenstandsbond. Hij misbruikt die positie om vanuit de vergaderingen misleidende stukken te schrijven over de organisatie van het Sint Nicp-laasfeest door de Enkhuizer Winkeliersvereniging!'

Voor de duidelijkheid: de burelen van de twee kranten lagen recht tegenover elkaar in de Westerstraat. De twee hoofdredacteuren konden bijna op eikaars bureau kijken.

Persoonlijk

Een van dè vaste rubrieken met plaatselijke nieuws was het Enkhuizer Weekrapport. Dat was een persoonlijk verslag van de hoofdredacteur van de Nieuwe Enkhuizer Courant van de gebeurtenissen van de afgelopen week.

Dat was niet gering. In de week van 10 februari 1951 bijvoorbeeld waren er vergaderingen van Onderlinge Hulp, van de Plattelandsvrouwen, de Middenstandsbond, de Fryske Kryte, Vlugheid en Kracht en een causerie door de heer Veenendaal, piloot bij de KLM. Naar aanleiding van dat laatste verzuchtte Stavenuiter dat de wereld toch wel klein geworden was. De piloot wandelde op maandagavond langs het Cypriotische strand en zat vrijdags te vissen in het Krabbersgat!

Niet al die bijeenkomsten van al die verenigingen waren druk bezocht. In maart van hetzelfde jaar schreef Stavenuiter over het aantal bezoekers van Een voor Allen: acht personen, inclusief het bestuur. Ook bij de afdeling Tuinbouw van de Hollandse Maatschappij voor landbouw waren maar enkele leden aanwezig. Het bestuur van een andere club had wel een volle zaal: dat bestuur had doodleuk 'de Fraude door de Penningmeester' op de agenda gezet. ' Hoe de leden tijdens die vergadering gereageerd hebben op de mededeling van de voorzitter dat er helemaal geen fraude was gepleegd, dat vermeldt het Enkhuizer Weekrapport helaas niet.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube