Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Fries maakt toekomstvisie voor Enkhuizen

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Douwe Ybema werd in 1965 onderscheiden door Burgemeester Admiraal
Douwe Ybema werd in 1965 onderscheiden door Burgemeester Admiraal
Ook Douwe Ybema schreef een bijdrage in de propaganda-uitgave 'Enkhuizen, hoeksteen van West-friesland' van de gemeente Enkhuizen in 1955. 'Groot- Enkhuizen, Uitbreiding en Industrialisatiemogelijkheden' heette zijn artikel. De titel 'Groot-Enkhuizen' zegt veel over de aspiraties van Enkhuizen. Het feit dat Ybema - hij was de directeur van Gemeentewerken - de toekomstvisie schreef, is misschien wel typerend voor de positie van deze ambtenaar.

Douwe Ybema was in 1899 in Wonseradeel geboren. Vanaf 1936 was hij, tot zijn pensionering in 1964, directeur van gemeentewerken in Enkhuizen. Hij was van protestants-christelijke huize. Dat maakte hem tot de natuurlijke bondgenoot van de ARP en CHU en automatisch tot tegenstander van de PvdA.

in bestuurlijk Enkhuizen van die jaren was een tussenweg nauwelijks mogelijk. Pogingen van de (socialistische) woningbouwvereniging om in Plan Noord te gaan bouwen, werden keihard door hem tegengewerkt. Toen Wander van Leeuwen in 1958 aftrad als bestuurslid van de 'stichting Verbetering Volkshuisvesting' roemde hij de samenwerking met voorzitter (en wethouder) Roosendaal, maar zei: 'een gevoel van opluchting bij de gedachte aan de minder prettige samenwerking met de gemeente, vooral van de openlijke tegenwerking van Gemeentewerken, te hebben'.
Natuurlijk speelde datzelfde Plan Noord, met 664 woningen, een centrale rol in de toekomstvisie van Enkhuizen. Ten oosten van Plan Noord lag de Immerhornpolder en een stukje buitendijks land, Kooizand.

De PvdA pleitte er al jaren voor om daar nieuwe woningen te bouwen. Kostbare landbouwgrond kon op die manier gespaard worden. Maar de partij verloor deze discussie. In de Immerhornpolder moest een groot sportterrein komen, met een regionale uitstraling.

Theehuis

Op het buitendijkse land plande Gemeentewerken een wandelpark en een strandbad. Bij dat nieuwe strand zou een theehuis kunnen komen. Ybema droomde zelfs van een kunstmatig eiland, waardoor Enkhuizen een centrum van watertoerisme zou worden.

De nieuwe bebouwing werd bewust op vrij grote afstand van de oude stad aangelegd. Al voor de oorlog had de stedenbouwkundige mej. ir Van der Ban voor een vrij Schootsveld gepleit. De gemeente nam deze gedacht over.
Het was een mooie en goede overgang tussen de historische vesting en de moderne woonwijk. Sterker nog, van de Noorderpoort tot aan de Oude Gouwsboom werd de dichtgeslipte vestinggracht weer uitgegraven. Niet al te diep, want het was dé plek voor een mooie ijsbaan, schreef de Fries Ybema.

Uiteraard moest er een weg komen vanaf de Noorderpoort, door of langs Plan Noord en dan met een boog om de stad heen naar de provinciale weg naar Hoorn. Die provinciale weg liep nu nog tot aan het Westeinde.

Voor het zuiden van de stad was inmiddels ook een uitbreidingsplan opgesteld. Het industrieterrein was klaar. De leidingen voor gas, water, elektra, de straten en riolen waren al aangebracht. Het was nu nog een kwestie van afwachten of er belangstelling voor was.

Die belangstelling moest er wel komen, opk al omdat Enkhuizen nog een overschot aan arbeidskrachten had. Nu reisden arbeiders dagelijks grote afstanden om hun werk te verrichten.

Het industrieterrein lag ideaal tussen een haven en een spoorlijn. Voor de verbinding met de stad moest een fietsers- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn komen. Tussen het industriegebied Plan Zuid en de provinciale weg lag nu nog een ' stukje groen. Ook hier zou de oude vestingwal weer uitgegraven worden waardoor een mooi plantsoentje zou ontstaan. Er lag ook nog een stukje weiland langs de weg, dat kon in de toekomst nog voor woningbouw of industrie gebruikt worden.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube