Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Geboeid door prehistorische grafheuvels in Grootebroek

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Geboeid door prehistorische grafheuvels in Grootebroek
De ledenvergadering van Oud Enkhuizen op 4 maart 1951 in Die Port van Cleve was zeer druk bezocht geweest. Naast tientallen leden waren 'ook het voltallig bestuur van Oud West-Friesland, de burgemeester van Grootebroek, de heer Cramwinckel en diens gemeentesecretaris, de heer Noordeloos aanwezig geweest.

Burgemeester Cramwinckel had aan het einde van de bijeenkomst nog een dankwoord uitgesproken in de richting van het bestuur van de vereniging Oud Enkhuizen. Hij had het zeer op prijs gesteld dat hij voor deze bijeenkomst was uitgenodigd.

Hunebedden

Het bestuur had A.E. van Giffen gevraagd om een lezing met lichtbeelden te verzorgen. Van Giffen was één van Nederlands bekendste archeologen. Het was bijvoorbeeld aan zijn bemoeienis te danken geweest dat de vele hunebedden in Drenthe onderzocht, gerestaureerd en beschermd werden.

Maar daar sprak professor Van Giffen niet over. Hij deed nu verslag van het onderzoek in 1949 aan drie grafheuvels in Grootebroek. De drie grafheuvels, of tumuli zoals de professor een beetje plechtig zei, lagen zo'n 400 meter ten zuiden van de Togt, vlak bij de Molensloot en de Prinsensloot. Veel was er niet aan te zien. Ze hadden weliswaar een doorsnede van 20 a 30 meter, maar ze waren slechts tussen de 20 en 90 cm hoog.

Het was niet de eerste keer dat de archeoloog in West-Friesland een onderzoek uitvoerde. Al in 1937 had hij een weiland bij de eendenkooi in Zwaagdijk-Oost onderzocht. Cor Scheer uit Andijk had contact met hem gezocht omdat hij meer wilde weten over een aantal oneffenheden in dat weiland. Er werden ook verhalen verteld: er zou ooit een zwaard met een gouden beslag gevonden zijn.

Dood neergevallen

Dat zwaard was inmiddels verdwenen, maar iemand had het goud nog. Een eigenaar, N. Hetsen, wist absoluut zeker dat vroeger bij pogingen het land te egaliseren het paard dat voor de wagen stond, was gaan steigeren en ter plekke dood was neergevallen. Men wilde de afgraving voortzetten met een ander paard, maar toen dat ook begon te steigeren was men gauw gestopt.

De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen geweest toen de professor uit Groningen met zijn opgraving begon. En men had wat besmuikt gelachen toen Van Giffen wat droog het resultaat van zijn inspanningen moest mededelen: één klein kraaltje had hij gevonden.

Het onderzoek aan de grafheuvels bij Grootebroek had iets meer opgeleverd. De archeologen vonden de crematieresten van verschillende mensen. Zowel volwassenen als adolescenten hadden er hun laatste rustplaats gevonden.

Klein kind

In de eerste grafheuvel werden zelfs de niet gecremeerde resten van een heel klein kind aangetroffen. Jammer genoeg waren er weinig grafgiften bewaard gebleven. Een bronzen spiraal en opnieuw enkele kralen. Dat was alles.

De professor kon zijn publiek vertellen hoe de kunstmatige heuvels eruit gezien moeten hebben. Ze waren niet erg hoog geweest. Veel meer dan een meter zullen ze niet boven het maaiveld uitgestoken hebben. Wel was er om de heuvel heen een ringsloot gegraven. Met de zeer moderne dateringsmethode C14 kon vastgesteld worden dat ze ongeveer 3.000 jaar oud waren.

Het bestuur van de vereniging Oud Enkhuizen constateerde in een terugblik dat het publiek zeer geboeid geluisterd had. Wel vonden de bestuursleden het jammer dat door de drukte en lengte van de lezing het contact met de leden wat in de verdrukking gekomen was. Dat was toch wel een gemis geweest.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube