Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Het nut en de scholing van het volk

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Het nut en de scholing van het volk
In september 1968 vierde de Nutsspaarbank haar 150-jarig jubileum met een receptie. De directie van de bank had de genodigden gevraagd geen bloemen of iets dergelijks te schenken, maar een donatie in de bus in de feestzaal te deponeren. Het geld wilde de bank gebruiken om in Enkhuizen een dagverblijf voor geestelijk gehandicapten op te richten.

Burgemeester de Zeeuw sprak in zijn felicitatietoespraak over de sociale doelstelling van de bank. Veel kleine hypotheken werden verstrekt, veel geld werd geïnvesteerd in scholen en in de gezondheidszorg. Overigens gaf De Zeeuw wel een mooie bos bloemen aan het bestuur. De dagopvang voor geestelijk gehandicapten zou de gemeente in de toekomst toch wel geld kosten, grapte de burgemeester.

Jn. Sluis, de voorzitter van het bankbestuur, noemde in zijn feestrede enkele cijfers. Liefst 6674 spaarders had de bank. Zij hadden gemiddeld 2100 gulden op hun rekening staan. Dat was 700 gulden meer dan het landelijk gemiddelde. De bank had nu een tegoed van 15,5 miljoen gulden. Een resultaat om trots op te zijn.

De receptie was, ondanks het sobere karakter, een succes. De Enkhuizer Courant schreef dat het druk en gezellig geweest was. In het kader van het jubileum organiseerde de bank ook een speciale spaarweek. Het leverde 86.000 gulden extra spaargeld op.

De Nutsspaarbank maakte deel uit van Het Departement Enkhuizen van de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen, kortweg 't Nut genoemd. De landelijke organisatie was in 1784 opgericht. De Enkhuizer afdeling in 1798. 't Nut stelde zich tot doel het individuele en het algemene welzijn te bevorderen. Scholing van het volk werd als belangrijk middel gezien om het doel te bereiken.

Zeekantoor

Vandaar dat 't Nut veel tijd besteedde aan onderwijs. Veel plaatselijke afdelingen verzorgden ook lezingen en excursies. De Enkhuizer afdeling kon daartoe sinds 1801 beschikken over het Zeekantoor, tegenover de Westerkerk. Inmiddels is dit gebouw gesloopt om ruimte te maken voor de HBS. De plek van het Nutszaaltje en de inmiddels verdwenen Nutsspaarbank herinneren nog aan dat oude Zeekantoor.

Een maand na het jubileum van de bank kondigde de voorzitter van het Enkhuizer Departement van het Nut, Joh. Mens, aan welke activiteiten het bestuur georganiseerd had voor de winter van 1968-1969. Het was een veelzijdig programma. In oktober konden de leden een lezing over de zeesleepvaart bijwonen.

Op 19 november verzorgde Marie Cecile Moerdijk een avond over de vele volksliedjes die zij gevonden had. Zij was bekend geworden door haar radioprogramma's. In januari hield de journalist Wim Hornman een lezing over Bolivia en in maart kwam Jules Croiset naar Enkhuizen om met Sonja Bril een voordrachtsavond te verzorgen. Tenslotte trad op 14 april het trio Frans Halsema op met het cabaret 'Met Blijdschap geven wij kennis'.

Helaas moest de voorzitter constateren dat het ledental terugliep. Hij begreep het ook niet. Voor die acht gulden per jaar kon je met z'n tweeën de vijf avonden in de Nutszaal meemaken. Als je voor een avond naar Hoorn of Amsterdam wilde, was je meer kwijt.

Met de Nutsbibliotheek ging het gelukkig goed. Men had het leesgeld moeten verhogen van een dubbeltje naar vijftien cent, maar desondanks was het aantal leden gestegen van u6 naar 127. De bibliotheek kon zelfs voor 800 gulden nieuwe boeken kopen!

Tijdens de jaarvergadering kon voorzitter Mens de nieuwe bestuursleden aan de leden voorstellen. De heer Bekkering werd bestuurslid van de Nutsspaarbank. Mej. de Geus en mevr. Keesman-Mastenbroek werden bestuurslid van het Departement.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube