Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Bloeiend verenigingsleven katholiek volksdeel

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

de eerste rommelmarkt op 20 april 1968
de eerste rommelmarkt op 20 april 1968
De katholieke kerk gebruikte het Gomarusgebouw voor een veelheid aan activiteiten en bijeenkomsten. Het kerkbestuur had het oude Volkskoffiehuis in 1910 gekocht van De Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank.

Binnen een jaar werd het gebruikt door onder andere Het Kruisverbond, de Mariavereeniging, de toneelclub, de kiesvereniging Recht en Orde, de Jongensbond, de Propagandaclub en de Mariacongregatie. De emancipatie van het katholieke volksdeel had geleid tot een bloeiend verenigingsleven. Er werden zelfs films gedraaid: in de krant werd trots de opening van de St. Gomarusbioscoop aangekondigd. In 1933 werd het buurpand gekocht.

Het oude politiebureau op de hoek van de Breedstraat en de Westerstraat werd het Graalhuis voor de katholieke meisjes. In de oorlog werden de gebouwen gevorderd door de bezetter. Het distributiekantoor werd erin gevestigd. Pas vier jaar na de bevrijding kreeg het kerkbestuur het verenigingsgebouw weer terug.

Ondanks de investeringen die de kerk in het gebouw deed de gasverlichting was al eens vervangen door elektrische verlichting en in 1957 werd er zelfs een watercloset in gebouwd - werd de staat van onderhoud slechter en slechter. Uiteindelijk verkocht de kerk in 1960 het hele gebouw aan de pachter - de heer Steen -, die er Het Wapen van Enkhuizen in vestigde. Een tweede en zelfs een derde Gomarushuis werden nog gevonden in de Pekelsteiger en op Breedstraat 80. Maar de katholieke jongeren hadden geen behoefte meer aan een katholieke vrijetijdsbesteding, ook de vele verenigingen hielden op te bestaan.

Ook de hervormde kerk had zijn eigen dubhuis. De Christelijke Jongemannen Vereeniging had ooit het Buyskeshuis in Westerstraat 91 aangekocht en dat fungeerde als Nederlands Hervormd vergadercentrum. In 1967 was het pand te duur geworden en moest het worden verkocht. Goede raad was, in dit geval letterlijk duur, want er moest wel vergaderd worden.

Er kwam de Commissie Hervormd Centrum die allerlei plannen bedacht om aan geld te komen. Een rommelmarkt was één van die ideeën. Het werd ook bij niet-hervormden direct een succes. Jarenlang was het iedere laatste zaterdag van de maand een gezellige drukte op het pleintje voor de Westerkerk of in de kerk zelf.

’t Was marktdag op het kerke-ploin
met rommelderai voor groôt en kloin.
Een tafel vol met diggele-goed,
een lampekap, een houge hoed,
kiste met boeke, dun en dik,
struine maar! ’t Gaat voor een prik.
Kassies, stoele, een beddetoik,
’t was te koup voor ’t aardse sloik.


dichtte de latere voorzitster Aaf de Vries-Lub. De rommelmarkt was een schot in de roos en leverde jarenlang tienduizenden guldens en euro’s op. Een nieuw clubhuis kwam er ook. In hun beroemde testament hadden de dames Snouck van Loosen bepaald dat het gebouw Breedstraat 47- het Snouck van Lossenkerkje - een inrichting voor godsdienstonderwijs moest blijven. Voor de armen wel te verstaan. Het kerkbezoek was nu zodanig teruggelopen dat het kerkje ophield te bestaan.

De hervormde kerk was er als de kippen bij en met geld van de rommelmarkt kon het gebouw ingericht worden. Op 10 september 1972 werd het Hervormd Centrum geopend. Tot zoo4 werd er vergaderd. Toen heeft de hervormde kerk de huur opgezegd. Er was niet zoveel vergaderruimte meer nodig. En na de restauratie van de Zuiderkerk had men in dat gebouw voldoende ruimte. Men besloot toen ook maar met de rommelmarkt te stoppen. De laatste markt was op 29 januari 2005.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube