Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Mejuffrouwen bestierden de vrouwenarbeidschool

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Toen de school te groot werd voor het gebouw in de westerstraat vestigde de naaischool zich op de Kaasmarkt in een oud kantoor van de gasfabriek. In 1929 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een echt schoolgebouw. Nu staat hier het Paulus Pott
Toen de school te groot werd voor het gebouw in de westerstraat vestigde de naaischool zich op de Kaasmarkt in een oud kantoor van de gasfabriek. In 1929 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een echt schoolgebouw. Nu staat hier het Paulus Pott
Op 1 Augustus 1961 nam mejuffrouw Kingma afscheid als directrice van de huishoudschool. Toen zij in 1919 als jonge lerares koken haar eerste lessen gaf, had zij 5 collega's. In 1956, uit dat jaar is er nog een jaarverslag, had zij 17 collega's waaronder vijf mannen. Van de vrouwelijke collega's was er één getrouwd. De anderen hadden allemaal keurig netjes mejuffrouw voor hun naam.

De Vrouwenarbeidschool, zoals de school toen nog heette, was in rustig vaarwater beland. De Eerste Wereldoorlog had ook voor Nederland gevolgen gehad. De school was in de winter van 1918 's ochtends gesloten. Er was te weinig brandstof om de hele dag te stoken.

In de winter van 1919 was de school helemaal dicht geweest vanwege een griepepidemie die in heel Europa een enorm aantal slachtoffers eiste. Maar ook was in 1919 een wet op het Nijverheidsonderwijs aan genomen, die de school een duidelijke inhoudelijke en ook financiële basis gegeven had.

Voor de Eerste Wereldoorlog waren er bestuursproblemen geweest, de school was zelfs enige tijd opgeheven. Al in 1850 was de Naaischool opgericht. Initiatiefneemsters waren twee predikantvrouwen, de dames Harting en Cats-Wor. Meisjes van de behoeftige stand konden hun eigen kleren leren naaien en verstellen. Er waren voldoende meisjes uit arme gezinnen die dat wilden leren en na verloop van tijd en dankzij de financiële steun van de dames Snouck van Loosen kon de Naaischool een eigen pand betrekken op de hoek van de Sleutelsteeg en de Westerstraat. De oostzijde, aan de westzijde was later de winkel van Nieman.

Het vakkenpakket werd in de loop van de tijd uitgebreid met breien en strijken en na rel verzet van de overige bestuursleden kreeg mevrouw Cats-Wor het zelfs voor elkaar dat er lessen taal en rekenen gegeven werden.

Niet iedereen was ervan overtuigd dat algemeen vormende vakken voor meisjes, en dan ook nog meisjes uit de arme stand, nuttig waren. Het aantreden van mevrouw Corts van Rooijen, de echtgenote van de huisarts, zij woonden in Westerstraat 158, in het bestuur van de school zorgde voor een ware revolutie. Zij bezocht lessen, had commentaar op het ouderwetse lesprogramma, bekritiseerde de onderwijzeressen en de leidster van de school. De gevolgen laten zich raden. Binnen de kortste keren was de leidster weg. Sterker nog: de hele Naaischool werd opgeheven en de kordate mevrouw Corts kon beginnen een nieuwe, modernere huishoudschool op te richten.

Betere behuizing

Na anderhalf jaar, op 1 november 1913 werd de nieuwe Vrouwenarbeidschool geopend. Het volgende doel was zorgen voor een betere behuizing van de school: er moest een nieuw gebouw komen. Mejuffrouw Kingma, sinds 1926 directrice, en mevrouw Corts trokken gezamenlijk op en daar kon het gemeentebestuur geen weerstand aan bieden. In 1929 werd met de bouw van een nieuwe school aan de Kaasmarkt begonnen. Nog 32 jaar leidde mejuffrouw Kingma haar school op doortastende wijze.

In een archief dat er over de school is, bevindt zich een aantal recepten die bij de kooklessen gebruikt werden. Het waren degelijke maaltijden die door de leerlingen bereid werden, voedzaam en niet duur. Als voorbeeld een wel heel goedkoop recept dat ook door mejuffrouw Kingma onderwezen zal zijn.

Macaroni met ham en kaas

Laat de macaroni 25 minuten koken. Snijd onderwijl de ham of de boterhamworst in kleine stukjes. Giet de gare macaroni voorzichtig af in een kom. Roer ham of worst en kaas door de macaroni. Dien de macaroni op in een schaaltje. Doe direct koud water in de leeggekomen pan.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube