Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Van gammel zeekantoor naar de echte HBS

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

De HBS in 1900. In 1929 is er rechts een gedeelte bij gebouwd.
De HBS in 1900. In 1929 is er rechts een gedeelte bij gebouwd.
Enkhuizen was trots op zijn HBS. Toen in 1946 het 75 jarig jubileum gevierd moest worden was het doodnormaal dat de burgemeester de voorzitter werd van het ere comité. Het jubileum werd wel een jaartje te laat gevierd.

De HBS was immers in 1870 opgericht, maar, de heer Bolkestein, leraar wiskunde en secretaris van het uitvoerend comité, verklaarde dat we vorig jaar we wel wat anders aan ons hoofd hadden. Trouwens precies 25 jaar geleden was de gemeentelijke HBS een rijks-HBS geworden, in die zin was 1946 wel een kroonjaar.

In 1863 lanceerde minister Thorbecke een nieuwe wet op het middelbaar onderwijs. De doopsgezinde dominee Harting greep deze gelegenheid aan om voor een modernisering van het voortgezet onderwijs in Enkhuizen te pleiten. In 1866 wees de raad de voorstellen met één stem verschil af, maar in 1870 verloren de conservatieven het pleit en werd er tot de oprichting van een moderne HBS besloten.

De nieuwe school kreeg een aantal lokalen in het voormalig Zeekantoor, een oud gebouw waar ook de armenzorg en dé soepkokerij in gehuisvest waren. Ooit was er de Admiraliteit in gevestigd, vandaar de naam. De school begon met zeven personeelsleden, de directeur, vier leraren, een conciërge en amanuensis. Welgeteld 33 leerlingen konden aan het begin van de cursus 1870 - 71 worden verwelkomd. Een aantal daarvan volgden niet het hele programma, maar waren toehoorders bij de tekenlessen of de lessen in de oude talen.

In 1880 schreef één van de leraren L. Dondorff, hij gaf wiskunde, Nederlands en schoonschrijven, een adres aan het stadsbestuur om ook meisjes tot de HBS toe te laten. Het duurde een jaar voordat men aan het idee gewend was. Per 1 september 1882 konden drie meisjes tot de school toegelaten worden. De lessen gymnastiek en biologie werden gescheiden gegeven. Eén van de meisjes heette Aaltje Dondorff. Later zou ze, net als haar vader, ook voor de klas staan.

In 1909 werd er zelfs een lerares, mej. Szper, benoemd. Zij was er zich niet eens van bewust dat ze de eerste lerares was. Ze merkte het pas aan de verbaasde gezichten van de leerlingen dat haar benoeming iets bijzonders was. Tijdens haar leraarschap in Enkhuizen schreef ze haar proefschrift. Ook dat zal wel opzien gebaard hebben.

De Enkhuizer HBS deed het goed. Zo goed dat er rond de eeuwwisseling een nieuw gebouw nodig was. Het oude Zeekantoor was te klein en zo gammel dat het bijna onveilig was. 's Avonds oefende er ook een harmonieorkest in het gebouw. Als die erg hard speelde kwamen de stukken kalk naar beneden. Het Zeekantoor werd gesloopt en in 1902 werd het nieuwe schoolgebouw in
gebruik genomen.

De school ging ook met zijn tijd mee. In 1908 kregen de leerlingen zelfs een rapport met cijfers mee naar huis. De ouderwetse lessen van 60 minuten werden vervangen door lessen van 50 minuten.
Er was alleen maar een drie jarige HBS in Enkhuizen. De laatste twee jaar moesten ze naar Hoorn. Een vijfjarige HBS kon de gemeente niet betalen. Gelukkig greep het rijk in. De school werd een rijksschool en een volwaardige HBS.

'Den Haag' stelde wel voorwaarden. De gemeente moest voor een uitbreiding van het gebouw zorgen en ruimte voor sportvelden vinden. Dat lukte; in 1929 werd er een stuk aan de school gebouwd, er kwam zelfs een leraarskamer. De ruimte voor sportvelden werd in het Schootsveld gevonden.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube