Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Vrouwen leren omgaan met gezinsinkomen

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Klaas Koeman

Presentatie van de Huishoudschool, in de concertzaal van de Doele (ca.1940).
Presentatie van de Huishoudschool, in de concertzaal van de Doele (ca.1940).
In 1934 brak er een heus oproer in Amsterdam uit. Met name de vrouwen kwamen in opstand tegen de verlaging van de toch al magere werkeloosheidsuitkeringen.

De regering Colijn greep hard in. Pas na enkele dagen strijd, waarbij pantserwagens ingezet werden, lukte het het zogenaamde Jordaanoproer neer te slaan.

Er vielen zeventien doden en vele gewonden. De schrik zat er bij de burgerij goed in. Voor de aanleiding van de opstand, een forse verlaging van het inkomen van de vele werkeloze allerarmsten, toonde men geen enkel begrip.

Er vielen zeventien doden en vele gewonden. De schrik zat er bij de burgerij goed in. Voor de aanleiding van de opstand, een forse verlaging van het inkomen van de vele werkeloze allerarmsten, toonde men geen enkel begrip.

Toch was er één groep die aan de bel trok. De leraressen van de huishoudscholen, georganiseerd in de Bond voor Nijverheidsonderwijs voor Meisjes, zochten contact met de minister van sociale zaken. Ze stelden voor om cursussen te organiseren om de vrouwen te leren om te gaan met het steeds lagere gezinsinkomen. De minister, toch wel geschrokken van de felheid van de opstand, ging akkoord.

Er werd een 'Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting' opgericht. Onder een iets andere naam, namelijk 'de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting', zou de commissie tot 1972 bestaan. Vooral in de Tweede Wereldoorlog heeft de commissie veel voorlichting gegeven om de huisvrouwen te leren met absoluut minimale middelen hun gezin toch draaiende te houden. De recepten voor de bereiding van tulpenbollen waren misschien wel het dieptepunt.

Op aandringen van Den Haag kwam er in januari 1939 een plaatselijke commissie voor Huishoudelijke Voorlichting in Enkhuizen. Burgemeester Haspels werd zelf voorzitter. De rest van het gezelschap bestond uit dames. De vicevoorzitster, in praktijk de echte voorzitster, was mevrouw Groot-Koning, namens de naaischool. Mevrouw Bekkering-Arens namens Moederlijke Weldadigheid, mevrouw Le Coultre-Barens ook namens de naaischool en mevrouw Binnerts-Scherstra namens de SDAP behoorden ook tot de commissieleden.

De dames besloten een cursus koken en een cursus naaien op te zetten. Driekwart van de kosten werd door Den Haag betaald. Voor de verdere kosten, zo'n honderd gulden, zou een bezoek aan de heer van Leeuwen van het Snouck van Loosenfonds gebracht worden.

De cursussen werden een succes. Er was zelfs een wachtlijst. De lessen werden door leraressen van de huishoudschool gegeven, in hun eigen schoolgebouw aan de Noorderhavendijk. Er werd tijdens de cursusavonden enthousiast gewerkt. „De sfeer was bijzonder aardig", stond er in het jaarverslag van de commissieleden. De cursisten stelden het zeer op prijs dat er elke cursusavond een kopje thee werd gezet door twee dames van de commissie. De dames kregen aan het einde van de cursus zelfs een taart aangeboden. Naaiwerk moesten de cursisten zelf meenemen. Kon dat om een of andere reden niet dan kon de commissie wel een laken of zo regelen. Later was er voor elke cursiste een lap stof voor een japon beschikbaar. Bij de tweede naaicursus werd een schort van een sloop gemaakt.

Tijdens de oorlog kwam de commissie nog maar een paar maal bij elkaar. Er kon niet meer in de huishoudschool vergaderd worden, want daar zaten Duitse soldaten in. Er werden er plannen gemaakt voor een tentoonstelling, een korte cursus of een lezing, maar veel kwam daar niet van terecht. Eigenlijk ging de plaatselijke Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting op non-actief.

De Huishoudschool organiseerde nog wel zogenaamde volkscursussen om de broodnodige voorlichting te geven. Nu niet meer alleen voor de allerarmsten onder de huisvrouwen. Bijna alle huisvrouwen zaten tijdens de oorlog met hun handen in het haar.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube