Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Artikelen uit de Enkhuizer Courant

U kunt hier de artikelen, geschreven door Paul Gutter, Klaas Koeman en anderen, van de Kroniek van Enkhuizen nalezen die in het Noordhollands Dagblad zijn verschenen in de rubriek West-Fries Erfgoed.
Resultaten:71 - 80 van 166
26 juli 2011 om 13:55 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Enkhuizen als 'hoeksteen' van West-Friesland
Op 30 juni 1950 promoveerde J. A. M. Visser op zijn proefschrift "Enkhuizen, hoeksteen van Westfriesland, een beschrijving van de typerende levensomstan-digheden in een oude Zuiderzeestad". Het proefschrift werd uitgegeven door de vereniging Oud Enkhuizen. Visser was geen geboren Enkhuizer, maar hij was wel getrouwd met juffrouw Scholten, van de Timotheusschool. In het laatste hoofdstuk schetste de heer Visser een toek...
26 juli 2011 om 13:38 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Oorlog jaagt 'Abel Tasman' richting weeshuis
In 1942 moest de Kweekschool voor de Zeevaart Abel Tasman verdwijnen uit Delfzijl. Het schip waarin het internaat was gevestigd, werd door de Duitsers gevorderd en de school moest sluiten. De directie deed verwoede pogingen om het instituut, leraren en leerlingen elders onder te brengen. Na enig zoeken werd de oplossing gevonden in Enkhuizen. Het Gereformeerde Weeshuis bood ruimte aan.
26 juli 2011 om 13:28 door Klaas Koeman

Voorvertoning: En dan is Enkhuizen ook bezet gebied
Voor het eerst sinds de tumultueuze meidagen in 1940 kwam de gemeenteraad van Enkhuizen op 26 juni van dat jaar weer elkaar. Misschien waren de bestuurders over de eerste schrik heen, onwennig was het allemaal wel. Burgemeester Haspels begon de vergadering met een woord van eerbiedige hulde aan allen die voor het vaderland gevallen waren. Hij wenste de familieleden van de gesneuvelden 'kracht naar kruis' toe.
26 juli 2011 om 13:16 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Een brede leestafel voor de hele stad
De bedoeling was dat er een Openbare Leeszaal in Enkhuizen zou komen. Dat is wat anders dan een uitleenbibliotheek. Uitleenbibliotheken waren er al. Je kon boeken lenen bij 't Nut, waarschijnlijk was er een kleine bibliotheek bij de katholieke kerk en er was uiteraard een christelijke, lees protestante Volksbibliotheek.
26 juli 2011 om 13:12 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Eigenwijs advies van vrouw over bouw
Op 9 juni 1948 kwam een aantal vrouwen in de Westfriese Munt te Enkhuizen bijeen. Ze richtten een VAC op, een Vrouwen Advies Commissie. In een brief aan het gemeentebestuur schreven ze dat ze zich stoorden aan de soms onpraktische indeling van nieuwbouwwoningen. De VAC wilde van te voren de bouwplannen inzien.
26 juli 2011 om 13:04 door Pim Soeters

Voorvertoning: Westfries G-voetbalteam gaat opnieuw naar Genève
AI jaren gaan ze met het Westfries G-voetbalteam op reis naar Genéve. Elk jaar weer een onvergetelijke trip richting het internationale toernooi. 8 juni is het weer zo ver. „En ook dit jaar wordt het ongetwijfeld weer een groot succes", weet Enkhuizer Paul Wolfs.
26 juli 2011 om 12:55 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Vrouwen leren omgaan met gezinsinkomen
In 1934 brak er een heus oproer in Amsterdam uit. Met name de vrouwen kwamen in opstand tegen de verlaging van de toch al magere werkeloosheidsuitkeringen. De regering Colijn greep hard in. Pas na enkele dagen strijd, waarbij pantserwagens ingezet werden, lukte het het zogenaamde Jordaanoproer neer te slaan.
26 juli 2011 om 12:46 door Klaas Koeman

Voorvertoning: De zeilende dominee betreurt opkomende watersport
Met zijn ronde brilletje en zijn profetische baard moet dominee Meyer (1878-1956) een opvallende verschijning op de Friese wateren geweest zijn. Eerst zeilde hij met de Reid, een open zeilbootje dat hij zelf gebouwd had, en later met de Duodecimo, een kajuitzeiljachtje. Hij was jarenlang dominee in het Friese Wijnaldum. In 1929 vertrok hij naar Enkhuizen, waar hij tot zijn emeritaat in 1943 op de kansels van de Wester-...
26 juli 2011 om 12:40 door Klaas Koeman

Tijdens de feestelijkheden rond het jubileum van de HBS te Enkhuizen in 1946 bleek hoe trots de school was op de twee hoogleraren onder de genodigden. Twee Enkhuizers die het zo ver geschopt hadden. Bijna automatisch werden ze de woordvoerders van de reünisten.
26 juli 2011 om 12:37 door Klaas Koeman

Voorvertoning: Reünisten lopen door zee van vlaggen
Op 22 augustus 1946 begonnen de festivitei-ten rond het 75-jarig bestaan van de HBS. Drie dagen zou het feest duren. Zo'n 500 reünis-ten werden met een zee van vlaggen begroet, de hele stad had de nationale driekleur uit gestoken om de ex leerlingen van de HBS te begroeten.
Resultaten:71 - 80 van 166
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube