Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Enkhuzer Kwartiertje - "'n Street veur e ginneraal"

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Gerhard Stavenuiter - 7 januari 1951

Met veul voldoening ew ik in de krant ‘lezen dot Generaal Piet Scholten verleeje week deur onze Koningin tot ridder is geslagen. Deze trouwe soldaat is, oewel jere uut Enkuzen vandaan, altoos een trouwe zoon van Enkuzen ‘bleven. As de gelegenheid um veurdee vertelde ie graag “’n Enkuzer jongen” te weze.

Onze stad et in de loop der geskiedenis niet veul generaals voorbracht – ’k denk dot Scholten de enige is en ook de enige Enkuzer die ooit uut anden van z’n Koningin de Militaire Willemsorde ontving.
Nou binne d’r minse bij me an de deur weest die zeeje: Skrief jij nou in de krant d’rus een stukkie dot ’r in Enkuzen nouw eris gauw een “Generaal Scholten-straat” moet kome. Met grote instemming doen ik dot den bij deze en ik zouw veurol de nadruk wille legge op g a u w. Want aars komt ’r niet meer van. ’t Is ol weer bijna twee jere leejen dotte ’r stemme in de raad op gonge om wot nou “Oranjestraat” iet te vernoeme naar Meester Brouwer, die deur z’n geskiedkundig wark zoveul veur de stad daan et.

Nee, zee burgemeester Aspels toen, ’n mooiere street as deuze, mot naar ‘m vernoemd worre. Intusse is ’t ol twee jeer leeje en we ore nog maar niks. Of motte de strete in ’t uitbreidingsplan d’r eerst weze? ’k Vind dot eelemaal niet nodug. We ewwe ier ’n boel strete met name die niks-zeggend binne. Noorderweg, Koekebakkerstreet, Kreupeltje, Drie groene eikels, Verlaat en Vijzelstreet om over het Venedie maar te zwijge. En vinden jullie ’t Zand zo’n mooie naam of “Tussen Hel en Vagevuur”, of aars Meidemarkt? Nee, ik zou Generaal Scholten-straat zo gek niet vinde en gauw zo’n street vernoeme. Offe … moet ’n mins eerst dood weze veur ’r ’n street naar ‘m vernoemd wordt? Soms et ’t ’r alle skijn van! Mar magge we elkaar den nooit erus bij leven en welzijn een pluim op de hoed steke? Toen vijf en twintig jeer leeje in de raad an de orde kwam om meester Brouwer as de stadsarchivaris een beloning van tweehonderd gulden te geven, gonge d’r in de raad stemmen op dot ’t veul geld was. Dot wos de “waardering” die de toen levende Meester Brouwer kreeg. Deerom minse eer niet alleen de groten uit ’t verleden, maar ok die van ’t heden. Over onderd jeer wete de minse nag uut de “eerste and” te vertelle wie of “Generaal Scholten” was. Wanneer je an de generaal zou vrege oe ie ’r over zou denke, den zou ie zegge “minse, maak gien drokte”. Deerom vrege we ’t um niet. Toen ie ’n goed jeer leejen in Indonesië ’n oge onderskeiding kreeg zee ie: ’k zou dot eremetaal in duzend kleine stukkies wille breke en geve an al m’n mannen en jonges.”

“Generaal Scholten-straat”, ’n street met meer den duzend stiene en elke stien ’n onderdeel van die street, zoas elke soldaat ’n jongen was van die ienvoudugge, grote Enkuzer, Generaal P. Scholten. Door hem te eren, ere we alle die un beste krachte inzette veur land en volk! Meneer de riddakteur, ’k bin wel gien raadslid, maar zou ’n raadslid ’n slecht feguur slaan, wanneer ie erus in gong op ’t veurstel van deuze burger, die ier skuul gaat.

GARRUT.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube