Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Minister-president dr. W. Drees: Mijn beste wensen voor de verdere bloei der stad

Volgende » « Vorige ^ Terug naar het Overzicht
Bron / Auteur: Enkhuizer Courant - 20 augustus 1955

Enkhuizen kan, als het feestelijk herdenkt, dat het 600 jaar geleden stadsrechten verkreeg, op een groots verleden terugzien. Gelukkig kan het ook met voldoening wijzen op nieuwe ontwikkelingen in het heden.

De vissersplaats, die uitgroeide tot een belangrijke handelsstad, waarvan de ingezetenen uitzwermden over alle zeeën, de stad, die in de tachtigjarige oorlog reeds vroeg zich vastberaden stelde aan de zijde van de opstand en die eeuwenlang een eervolle plaats innam in de Republiek der Verenigde Nederlanden, die in de Gouden Eeuw gebouwen deed verrijzen, die nu nog spreken van bloei, van welstand, van burgerzin en burgertrots, heeft een grote bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van de Nederlandse volkskracht.
Veranderde verhoudingen hebben haar betekenis doen afnemen en haar bevolking doen teruglopen. De nieuwe tijd brengt echter nieuw leven. Zelfs de afsluiting der Zuiderzee zal voor Enkhuizen allerminst schadelijk blijken. Als marktplaats is de nabijheid der nieuwgewonnen gronden voor haar van betekenis, terwijl zij een havenplaats blijft en contact behoudt met de visserij, die op het IJsselmeer groter van omvang bleef van oorspronkelijk werd verwacht.

Enkhuizen weet de waarden van het verleden, reeds belichaamd in haar gebouwen, maar ten aanzien van het Zuiderzeegebied in toenemende mate samengebracht in het Museum, in ere te houden zonder tot verstarring te komen. Een terugblik op haar geschiedenis mag overigens niet enkel betrekking hebben op vroeger eeuwen.

In de jaren 1940-1950 is in Enkhuizen moedig werk gedaan in het verzet en bij de hulp aan vervolgde landgenoten. Helaas zijn ook velen als slachtoffer gevallen. Aan het Enkhuizen van die tijd heb ik ook persoonlijke herinneringen. Niet alleen zijn uit kameraadschap bijeengebrachte levensmiddelen uit Enkhuizen voor mij en mijn gezin in de Hongerwinter van betekenis geweest, maar ik heb er ook gesproken op een van de clandestiene, kleine vergaderingen, die toen door het hele land werden gehouden, en daar o.a. mijn tegenwoordige collega Mansholt ontmoet, die in de Wieringermeer zo ontzaglijk actief was in het illegale werk.

Bij de feestviering van Enkhuizen mijn beste wensen voor de bevolking der stad en voor haar verdere bloei.


Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube