Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:1 - 15 van 178
Voorvertoning: Moddervlakte met af en toe een kattekreng
Op 10 Oktober 1907 schreef een boze lezer een brief naar de Enkhuizer Courant: „Achter ons staat de Stad, trapgevels van oude huizen gluren tusschen ’t boomgroen door, de statige, oude huizen der Breedstraat staan voornaam achter hun groote tuinen, en boven alles heffen zich de slanke Zuidertoren en ’t fijnbelijnde torentje van het stadhuis.”
Voorvertoning: Markerwaard moest regio redden
In oktober 1958 publiceerde de Westfriese Industriecommissie een rapport met de titel De Structurele Problemen van Oostelijk - en Midden West-Friesland. Het was een sombere titel van een enigszins somber rapport. De Enkhuizer Courant schreef er een artikel over met de dramatische kop: Quo Vadis West-Friesland? En daaronder: Richtlijnen voor de Toekomst van ons Gewest.
Voorvertoning: Gemeentefruittuin wordt fiasco
In de Enkhuizer raadsvergadering in juni 1917 werd het rapport van de vruchtbomencommissie besproken. De raadsleden waren vol lof over het werkstuk. B en W dienden, op basis van het rapport, het voorstel in om langs de Vest en de Spijtbroeksburgwal noten- en vruchtbomen te planten. De Boschlaan en de Noorderweg bleven voorlopig zoals ze waren, de oude bomen mochten blijven staan.
Voorvertoning: Vruchten plukken van gemeentegrond
Het idee was al in 1907 geopperd, maar pas in 1917 nam de gemeenteraad van Enkhuizen het serieus. Was het niet mogelijk om het gemeentelijk grondbezit beter te benutten? Natuurlijk, hier en daar was een stukje grond verhuurd, maar het rendement kon toch veel hoger? Het idee was om vruchtbomen te planten. Waarschijnlijk nam de raad het idee nu wel serieus, omdat het oorlog was. Nederland kon gelukkig neutraal blijven, maar de Eerste Wereldoorlog had wel degelijk gevolgen voor het land. De kom...
Voorvertoning: Ook Enkhuizen moest van malariamug af
Voor het lezen van de jaarverslagen van de Gezondheidscommissie in Enkhuizen moet je een beetje sterke maag hebben. Klachten over stank, omdat de buurman tegen de buitenmuur van je huis een (paarde) mestvaalt heeft opgeworpen en het vocht dwars door de muur in je woonkamer trekt. Privaten boven een grachtje met stilstaand water, of boven een slootje dat droog was gevallen.
Op 21 juni 1906 deelde de Gezondheidscommissie aan het gemeentebestuur van Enkhuizen mee dat ze zich zorgen maakte over een mestvaalt. Nu waren daar meer van in de stad, maar deze lag bijna boven de veel gebruikte regenwaterbak van de Westerkerk en vlak achter het zogenaamde Kostenloze Schooltje aan de Westerstraat. Een zeer onhygiënische en ongezonde situatie.
Voorvertoning: Een punthoofd van de volzinnen van het distribu...
Alsof de duivel er mee speelde: na een kwakkelend begin van de winter begon het in januari te vriezen dat het kraakte. En dat terwijl er een enorm tekort aan kolen was. De gasfabriek kon niet meer fatsoenlijk produceren, het leidde tot luide klachten van huisvrouwen die wanhopig probeerden te koken op het slechte gas dat nog uit de leidingen kwam.
Er werd veel gefeest na de oorlog. Overal in Enkhuizen werden buurtverenigingen opgericht die bevrijdingsfeesten organiseerden. Die verenigingen bleven nog jaren actief. Het enthousiasme om iets te vieren was zo groot dat er zelfs overlegd moest worden wie welk feest organiseerde. Afgesproken werd dat de Oranjevereniging de nationale feestdagen, Julianadag op 30 april en Koninginnedag op 31 augustus, voor zijn rekening zou nemen.
Voorvertoning: Protest van huisvrouwen
Het bleef na de oorlog zeuren met het gas in de stad en de omgeving. De Enkhuizer gasfabriek was verouderd en door de oorlog was er van onderhoud ook niet veel gekomen. Het was ook moeilijk om aan kolen te komen. De mijnen in Limburg werkten op volle kracht, maar ze konden niet aan de vraag van de industrie, de spoorwegen en de vele huishoudens voldoen. En als er al kolen geleverd werden dan waren ze ook nog eens van slechte kwaliteit.
De vorige aflevering van de Kroniek ging over de jeugd van visserman/ broodventer Klaas van Krochten. In deze aflevering gaat het over de eerste jaren van zijn volwassen leven. Klaas noemde zich in die tijd visser, maar daar kon hij niet van leven. Nu verdienden de meeste vissers in de winter weinig tot niets, maar Klaas had ook geen eigen schip en dat betekende datje op allerlei andere manieren moest proberen wat geld erbij te verdienen.
Voorvertoning: Industriële revolutie op een oud tegeltableau
In de allernieuwste straat van Enkhuizen, de Ridderstraat, een zijstraat van de Paktuinen, hangt sinds kort een fraai tegeltableau, met de jaartallen 1906 -1931, enkele afbeeldingen van gebouwen en de tekst “ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan, aangeboden door het personeel”.
Voorvertoning: Al het werk op een a4-tje
Elk jaar maakte de afdeling Openbare Werken een verslag van haar activiteiten voor de burgemeester. Die kon dat dan gebruiken voor zijn nieuwjaarsrede in de raad. In de eerste jaren na de oorlog konden alle activiteiten van de Dienst op een A-viertje. Er werd nog niet zoveel gebouwd in de stad. Geld was er niet, voor alles was toestemming uit Den Haag nodig en die kwam mondjesmaat. Bouwmateriaal was schaars, hout en glas zaten nog in de distributie. De dienst was er wel trots op dat de beplan...
Voorvertoning: De mooie zomer van 1975
Het was gloeiend heet in augustus 1975. Het was zo warm dat er veel scholen een tropenrooster invoerden. Vooral in de nieuwbouwscholen met die grote ramen, was het 's middag niet te harden. De maand was met een mooi feest begonnen. Wijda Mazereeuw was met twee maal zilver en één maal brons teruggekeerd van de wereldkampioenschappen zwemmen in Cali in Columbia. En dat moest gevierd worden. Er wachtte haar een ware Triomftocht.
Voorvertoning: Palingoproer bij visafslag
Het was bijna een handgemeen geworden tussen de Urkers en de biologen van het RIVO, het Rijksinstituut voor Visserij onderzoek. Ze hadden in de nacht van 19 op 20 juli 1971 gezamenlijk met de kuil gevist en de gevangen paling naar de afslag van Enkhuizen gebracht. Daar dreigde het uit de hand te lopen. Al bijna zeventig jaar woedde er onder de vissers, en in Den Haag, een felle discussie over de Zuiderzeevisserij.
Voorvertoning: Stad jaagt op eigen Potter
Het was niet het mooiste schilderij van Paulus Potter. De honden staan er wat krampachtig op. En dat losse hondenpootje op de voorgrond ligt er wat willekeurig. Geen wonder dat Potter het doek nooit verkocht had. Terwijl er in Den Haag, waar hij woonde toen hij het schilderij maakte, toch genoeg buitens waren waar zo'n jachtstuk prima paste. Maar de Enkhuizers waren trots op hun Berenjacht. Het grote schilderij (3,05 x 3,38 m) hing in de Witte Zaal van het stadhuis alsof het ervoor gemaakt wa...
Resultaten:1 - 15 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube