Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:136 - 150 van 178
Voorvertoning: Nog nooit gebaad en op zijn oude dag nog kras
Het was een illuster gezelschap dat op 13 januari 1910 in het Zeekantoor bij elkaar kwam. Douwe Brouwer, dokter Corts en D. Henstra, koopman en later gemeenteraadslid, waren onder de aanwezigen. De vergadering had maar één agendapunt: er moest een badhuis en een zwembad in Enkhuizen komen. Dan konden mensen zich minstens één keer in de week wassen, dat was goed voor de volksgezondheid. Voor ons,21e-eeuwers, een waarheid als de spreekwoordelijke koe, maar voor onze voorouders van nauwelij...
Voorvertoning: Nachtveiligheidsdienst gaf boeven geen kans
Jarenlang was Floris Landman (1896-1977) te herkennen aan zijn stoere pet met daarop de afkorting END, de Enkhuizer Nachtveiligheidsdienst. Pas op zijn 81e hing hij deze pet aan de wilgen. Zevenendertig jaar was hij 's nachts op pad om de huizen van zijn ongeveer honderd klanten te controleren. Als het aan hem lag, kregen boeven geen kans. Sietse Sietses had het bedrijf in 1940 opgezet om zoveel mogelijk mannen buiten de Duitse Arbeitseinsatz te houden. Bijkomend voordeel was dat die nachtwa...
Voorvertoning: Kees de Visscher: 'Brief is vol en daarmee...
„Ik ben de geheelen winter aan 't boeten geweest, daarna wat nieuwe en ook nog wat afgeknipte netten aangebreid en nu nog een partijtje insteken." Dit is een zin uit een serie brieven van Kees de Visscher, oftewel Jn. Kofman, aan zijn 'makker'. De brieven werden gepubliceerd in de Vrije Westfries in de jaren 1911 en 1912. 's Winters was er inderdaad niet veel te doen voor de vissers. Maar in maart begonnen de eerste vissers naar haring uit te kijken. En als die haring er was klonk het door...
De gezondheidscommissie kwam minstens eens per maand bijeen. Het werk was er belangrijk genoeg voor. Juist deze commissie was ervan doordrongen dat goede woonomstandigheden de volksgezondheid enorm konden verbeteren. Ze deed er dan ook alles aan om direct of indirect, bijvoorbeeld via de gemeentebesturen, de woonsituatie te verbeteren. In de jaarverslagen staan voorbeelden die ons de haren te berge doen rijzen. In 1923 klaagde een dominee Bleijenburg, hij woonde in de Breedstraat, over enorm...
Voorvertoning: Een hol, dat dienst doet als slaapvertrek
„De woning op het Eiland Deze is bewoond door man, vrouw en tien kinderen. Om deze woning te bezoeken moet men eerst een steile trap van plusminus dertig treden beklimmen. Doet men de deur open, dan staat men direct in een hol, hetwelk dienst doet voor slaapvertrek en waarin een bedstede voor drie jongens, waarvan twee volwassenen." „Vlak voor de bedstede staat een ledikant waarin 3 meisjes slapen, waarvan er ook twee volwassen zijn. Door dat kamertje komt men in de huiskamer. Dwars door...
'De Enkhuizer is oprecht en... volstrekt betrouwbaar in geldzaken.' Aldus besluit M.A. J. Visser een hoofdstuk van zijn proef-schrift 'Enkhuizer, Hoek- steen van Westfriesland' uit 1950. Hierin geeft hij met allerlei statistieken een beeld van het Enkhuizen van zijn tijd. Hoofdstukken met titels als 'Sociaal-culturele Verhoudingen', 'De economische Deelgroepen' of de 'Physisch-Geografische kenmerken' zouden in een hedendaags proefschrift niet misstaan: Maar een hoofdstuk met de titel 'De soc...
Voorvertoning: Plannen Zuiderzeemuseum liggen tijdje in de la
Op 18 januari 1946 riep burgemeester Haspels de raad in besloten vergadering bijeen. De minister had hem verzocht het Enk- huizer standpunt mede te delen over de vestiging van een Zuiderzeemuseum. Eigenlijk betekende de vraag van de minister: Wat heeft de stad er voor over om het museum binnen de poorten te halen? Douwe Brouwer had al tijdens de Zuiderzee Visserij Tentoonstelling in 1930 gesprekken gevoerd over een permanente tentoonstelling over de Zuiderzee-cultuur. Hij kreeg steun van de ...
Voorvertoning: Jaarlijkse kinderoptocht naar de spelletjes
Het Schoolfeest op de derde donderdag in juli was jarenlang een groot evenement. De kinderen van de lagere school gingen in optocht van het stadhuis, via de Westerstraat en de Prinsenstraat naar de Paktuinen. Daar was bij de muziektent een feestterrein ingericht en werden een uur lang spelletjes en wedstrijden gedaan. De leerlingen kregen limonade en snoep en leefden zich uit met , mastklimmen, zaklopen, talhoutje rapen, hoogspringen en stoelendansen. Er werd een tafel vol begerenswaardige p...
Voorvertoning: Medelijden met alles wat jong was in de stad
In de Enkhuizer Courant van 9 januari 1930 stond een verslag van een bezoek dat twee journalisten gebracht hadden aan Enkhuizen. 'De Stille Stad - indrukken opgedaan in Enkhuizen' heette het artikel Het was eerder verschenen in Het Haarlems Dagblad 'De breede lange straat is leeg en ver. De storm, die van de Zuiderzee komt, blaast erdoor', zo viel in de eerste alinea te lezen. De straat was verlaten, er waren geen grote winkels, eigenlijk waren er helemaal geen winkels. Het enige verkeer was...
Voorvertoning: De dagboekjes van Guurtje Garms (3)
Guurtje Garms was een gelovige vrouw. Herhaaldelijk getuigde zij in haar boekjes van haar onwankelbare geloof in Christus. Die was haar grote voorbeeld. Zo nam zij zich regelmatig voor om serieuzer te worden. Lachbuien en meligheid hoorden niet bij een christelijk leven, vond ze. Op nieuwjaarsdag 1911 deelde ze dit voornemen ernstig aan haar familie mee. Beledigd schreef ze dat zowel haar familie als haar vrienden in lachen waren uitgebarsten.
Voorvertoning: De dagboekjes van Guurtje Garms (2)
Guurtje Garms verdiende haar eigen geld. Ze was naaister in een atelier. Ze deed haar werk met plezier, maar soms waren de dagen wat eentonig. Er was ook niet altijd voldoende werk. Ze had dan 'vakantie' schreef ze in haar dagboek. Vaak was het gezellig op het atelier. Vooral met Trien kon ze vreselijk lachen.  Trien was jarenlang haar beste vriendin waarmee ze ook veel vrije tijd doorbracht. Ze hadden fietsen geleerd, maar wandelden ook veel. Guurtje schreef een keer dat ze al wandelen...
Voorvertoning: De dagboekjes van Guurtje Garms (1)
Op 11 november 1909, ze was toen 24, begon Guurtje Garms aan haar eerste dagboekje. Ze zou het tot 5 januari 1919 volhouden. Dertien boekjes zijn bewaard gebleven, de één na laatste is verloren gegaan. Ze schreef er niet elke dag in, vaak elke twee, drie dagen, soms een keer per week. Een tussenpoos van veertien dagen was veel. Ze hield de alledaagse zaken bij, wat ze beleefd had, wie ze gesproken had. Maar soms was de toon ernstiger, dan schreef ze religieuze bespiegelingen op, bijna gebe...
Voorvertoning: Enkhuuzers hoefden zich in 1932 niet te vervelen
Op 19 februari 1932 organiseerde de spiritistenbond Harmonia een avond in de Oranjezaal. Mevrouw Schiffert uit Rotterdam zou een 'psychometrische seance' verzorgen. Men werd verzocht voorwerpen mee te nemen van overleden personen. De toegang was vijftig cent. Die avond was de Oranjezaal bomvol. Er moesten zelfs extra stoelen bij. H. Kofman opende de avond en de seance kon beginnen. Allerlei voorwerpen lagen op tafel: horloges, sieraden, een sigarenkoker en zelfs een portemonnee. Mevrouw Schi...
Voorvertoning: Armoede bestrijden door kermis te verbieden
In februari 1930 blikte een tevreden burgemeester Zimmerman in de gemeenteraad terug op het afgelopen jaar. De tuinbouw ontwikkelde zich gunstig. Vooral tulpenbollen bleken een zeer winstgevend product. De coöperatieve Vereniging Bloemlust opende zelfs een groot veilinggebouw. Ook voor de nijverheid en de industrie was 1929 een gunstig jaar geweest. De burgemeester noemde met name Van Wagten-donk als een zeer winstgevend bedrijf. Het profiteerde van de grote bouwactiviteit in de stad. In de...
Voorvertoning: Bouwpastoor Van Baaren ging als het moest door ...
De kruisplaatsing op de nieuwe toren van de katholieke St. Franciscus Xaveriuskerk haalde op zaterdag 11 januari 1930 de Enkhuizer Courant. Bij het artikel stond een foto van de trotse pastoor Van Baaren. De krant schreef vol bewondering over deze pastoor. Hij had zijn ideaal verwezenlijkt. In 1905 was men met de bouw van de nieuwe kerk begonnen en onder zijn leiding was deze voltooid en voorzien van een toren. In december 1929 waren de klokken in de toren gehangen en op Kerstnacht werden ze...
Resultaten:136 - 150 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube