Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:16 - 30 van 178
Voorvertoning: Praatavond Binnenstad
Na het debacle van het plan 'de Kom van Enkhuizen' moest het stadsbestuur op zoek naar een nieuw structuurplan. Deze keer liet de gemeente eerst onderzoek doen. Het SOW kreeg de opdracht om de toekomst van Enkhuizen te beschrijven. Het Samenwerkings Orgaan Westfriesland was in 1968 opgericht. Zo'n 29 gemeentes deden daarin mee. Het SOW regelde tot 2005 van alles én had een bureau voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dat bureau kwam met een totaal andere visie. Natuurlijk moest Enkhuizen g...
Voorvertoning: De kom van Enkhuizen
Er werd al jaren over het verkeer in Enkhuizen gesproken. Een promenade in de Westerstraat, de grachten dempen, de Koepoort slopen, die rare knik in de Westerstraat bij de Westerkerk recht trekken. Het was allemaal al een keer voorgesteld. Eind jaren zestig wilde het stadsbestuur een totaal plan voor de hele stad. Het zou een einde moeten maken aan alle discussies over het verkeer, de winkels en de toevloed van toeristen. Het gerenommeerd Rotterdamse bureau Kuiper, de Ranitz, van der Ree en v...
Voorvertoning: De Oogst van de Straat
In 1970 ging je naar de politie als je wat verloren had en gevonden voorwerpen werden nog netjes op het bureau ingeleverd. In de Enkhuizer Courant verscheen met enige regelmaat een lijstje van die gevonden en verloren voorwerpen, de Oogst van de Straat heette deze rubriek. Zo werden er in de zomer 1969 een autoped gevonden, een stuk plastic met een bandje, twee damesjurken, een bed met een matras, bedelarmbandjes en horloges en de sleuteltjes van een Zündapp en een Taunus. Ook werden er twee...
Voorvertoning: Actie: Het Ziekenhuis moet blijven (Deel 2)
In januari 1973 kwam het bericht dat het Snouck van Loosenziekenhuis dicht moest. Er werd onmiddellijk een actiecomité opgericht dat de sluiting moest voorkomen. Een maand later al organiseerde het comité een bijeenkomst in de Nieuwe Doelen waar niet alleen alle raadsleden waren maar ook het bestuur van het ziekenhuis.
Voorvertoning: Actie: Het ziekenhuis moet blijven (Deel 1)
Al in 1969 had het bestuur van het Snouck van Loosenziekenhuis een aanvraag voor een nieuw ziekenhuis naar Den Haag opgestuurd. Het oude gebouw, het was in 1900 in gebruik genomen, voldeed niet meer aan de eisen die je aan een ziekenhuis mocht stellen. Maar het bestuur, onder de voorzitterschap van burgemeester De Zeeuw, kreeg geen toestemming. 
Voorvertoning: De allerlaatste Wisselton
Met de tonnen in ons stadje is het donkerbruin gesteld want als 'k goed beluister zijn hun dagen hier geteld... Met deze fraaie dichtregels luidde stadsdichter Siebe de Jong in de Enkhuizer Courant van 17 december 1953 het einde van het tonnentijd-perk in. De gemeenteraad had besloten de 1400 wisseltonnen langzamerhand op te ruimen en in de woningen een wc te maken. Tenminste, de gemeente zegde de huiseigenaren een subsidie toe. Tegelijkertijd werden overal in de stad de straten opengebroken ...
Voorvertoning: De vis van Karel de Kat
Hij was misschien wel de laatste echte visventer in de stad. Terwijl er voor de oorlog wel een stuk of twintig met hun handel door de straten trokken. Maar de jonge mensen kopen geen vis meer en de ouderen zitten in het rusthuis. De mensen kopen voor een gulden patat of ze halen eten bij de Chinees.
Voorvertoning: Netjes en aangenaam
Toen op 13 oktober 1920 de eerste film in De West-Friese Munt gedraaid werd, was de belangstelling zo groot dat de politieman Oppenhuizen nodig was om de massa in goede banen te leiden. Veel zal het niet geholpen hebben, want de diender werd dwars door de ruit naar binnen gedrukt. Het is allemaal goed afgelopen en het publiek zal zeker genoten hebben van de eerste film: Een wolf in Mensengedaante, een liefdesdrama in 5 akten. De eerste films waren natuurlijk nog 'stom'. Het geluid werd in de...
Voorvertoning: Einde van een buurtclub
Mevrouw Knukkel vond het heel jammer dat de buurtvereniging Karnemelksluis en omgeving werd opgeheven. Haar hele leven had zij zich hiervoor ingezet, maar een paar jaar eerder had zij het welletjes gevonden. De volgende generatie moest het roer maar overnemen. Maar dat lukte niet. Op 9 maart 1984 hadden nieuwe bestuursleden nog een ledenvergadering uitgeschreven in de Oranjezaal, maar ze hadden voor een lege zaal gezeten. Toen was het besluit gevallen de vereniging maar op te heffen. De buur...
Voorvertoning: Eerbied voor het Heerenleesgezelschap
De voorzitter R. van der Feltz van der Sloot moest nog moeite doen om het Heerenleesgezelschap opgeheven te krijgen. Er waren domweg te weinig leden op de jaarvergaderingen aanwezig om de beslissing te kunnen nemen. Het Heerenleesgezelschap was een van de oudste verenigingen van de stad. Al in 1799 was het genootschap opgericht. Gewone burgers richtten dit soort gezelschappen op. Ze wilden zichzelf ontplooien, hun kennis vermeerderen. Dat kon niet in stille eenzaamheid te gebeuren. De modern...
Voorvertoning: Kaartenbak voor dialect van het Henkuzers
We 'glisse' weer over besneeuwde straten, we 'gnokke' weer naar een vissie, omdat we zo 'miers binne'. Gerhard Stavenuiter, de chef-redacteur van de Enkhuizer Courant, had er duidelijk plezier in gehad om een mooi stukje over het Enkhuizer Woordenboek van Sjoerd Spoelstra te schrijven. Hij was een groot voorvechter van het Enkhuizer dialect. Regelmatig schreef hij zelf stukjes in het Henkuzers. Een beetje kritisch was hij wel. Hij begreep niet goed waarom Spoelstra zo vaak zinsneden uit de b...
Voorvertoning: Ophef over sloop oude koetshuis Westeinde
Ook op de jaarlijkse ledenvergadering in 1967 van Oud Enkhuizen was de ontstemming over de sloop van het oude koetshuis op het Westeinde hoorbaar. Joustra maakte van de rondvraag gebruik om te vragen of de gemeente dat zomaar kon doen. Het bestuur moest het antwoord schuldig blijven. Zij was ook door de sloop overvallen en betreurde de gang van zaken. Kofman, hij was ambtenaar en de zoon van het bekende protestante christelijke raadslid, maakte zich ook zorgen. Helaas was hij verhinderd, maa...
Voorvertoning: Enkhuizer Friezen spelen toneel in Kolfbaan
De opkomst voor de toneelavond van de Fryske Krite van Enkhuizen, 't Skaed van Friesland, viel tegen. Het bestuur had een volle zaal verwacht omdat er weer op zaterdagavond in de Kolfbaan gespeeld kon worden. Een aantal keren was er op vrijdagavond gespeeld, maar dat bleek nog niet een echte uitgaansavond. Maar ja, op zaterdagavond 21 mei 1967 was Dorus op TV en Theo Eerdemans met zijn Maud en de goochelaar Fred Kaps. De krant vond dat het stuk, De Heilige Gloed van Somerset Maugham in het F...
Voorvertoning: Geen woud van antennes meer in Oude Gouw
Op 8 februari 1967 werd de eerste paal voor de huizen van de nieuwe wijk Oude Gouw in Enkhuizen geslagen. Met vaardige hand joeg burgemeester De Zeeuw het negen meter lange betonnen gevaarte de slappe bodem in. Liefst 1500 heipalen zouden er in de weken daarna volgen om de 98 woningen van Volkshuisvesting stevig te funderen. Plan Oude Gouw was een logische voortzetting van een ontwikkeling die met Plan Noord begonnen was. Ook het oorspronkelijke idee van de stedenbouwkundige, mejuffrouw Van ...
Voorvertoning: Over verkeersellende en andere problemen
Het Enkhuizer PvdA-raadslid Takens maakte zich ongerust over de Markerwaard. Niet of die er wel zou komen, daar twijfelde in 1967 nog niemand aan. Maar de plannen voor de bouw van de sluizen bij Lelystad en Enkhuizen werden langzamerhand bekend en over die sluizen was maar plaats voor een tweebaansweg. Dat was natuurlijk te weinig. Er moest een vierbaansweg komen. Hij vond dat het gemeentebestuur fors aan de bel moest trekken. Misschien kon dat wel via het pas opgerichte SOW.
Resultaten:16 - 30 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube