Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:31 - 45 van 178
Voorvertoning: Jong Leven strak in het pak tijdens jubileum
Het 12,5-jarig jubileum van show- en drumfanfare Jong Leven, op vrijdag 26 april in 1968, werd gevierd met de ingebruikname van de nieuwe uniformen. Burgemeester De Zeeuw beloofde bij de feestelijke uitvoering dat hij bij de raad zou pleiten voor een hogere subsidie voor het orkest. De onvermoeibare voorzitter van de band, de heer Maartens kreeg van zijn vereniging ook een cadeau: een platenbon voor zijn vele werk. Voor het KSM waren de uniformproblemen nog niet over. Op de jaarvergadering i...
Voorvertoning: Garrut en de kleine Henkuzer wereld
Jarenlang was Gerhard Stavenuiter (1916 - 2001) het gezicht van de Enkhuizer Courant. Hij was chef-redacteur en bepaalde dus welk nieuws uit de Haringstad de krant haalde, maar hij was ook de schrijver van het bekende Henkhuzer Kwartiertje. Hij schreef deze rubriek in een nauwkeurig opgetekend Enkhuizer dialect. Hij was trots op zijn dialect en deed er moeite voor om het te behouden. Zijn stukjes, in de vorm van een brief aan de redacteur van de krant, gingen over de gewone Enkhuizers.
Voorvertoning: Lachen? Liever niet tijdens de Stille Omgang
Voor de deelnemers was de Stille Omgang een echte pelgrimstocht waar ze met grote ernst en toewijding aan deelnamen. De tocht werd elk jaar, vaak het derde weekend van maart, gehouden. Er ging dan een grote delegatie met een extra trein naar Amsterdam. De pelgrims vertrokken op zaterdagavond tegen 11 uur. Tijdens de treinreis werd er gebeden en gezongen. Voor wie de Weesgegroetjes en de Onze Vaders werden gebeden en welke liederen er gezongen werden stond van te voren vast. De deelnemers kre...
Voorvertoning: De kermis? Kon je maar beter opheffen
Tijdens de begrotingsdebatten in de gemeenteraad van Enkhuizen in de herfst van 1960 diende de heer K. Boeder (SGP) de volgende motie in. ,,Ondergetekende K. Boeder, lid van de gemeenteraad van Enkhuizen; Gelet op het feit, dat de jaarlijkse kermis aanleiding geeft tot drankmisbruik en zij overigens een minder gunstige aanleiding geeft op de bezoekers; Stelt uw raad voor te besluiten tot afschaffing van de Kermis." De motie kreeg steun van de heer Sietses (PvdA) en de heer Vis (ARP). De heer...
Voorvertoning: Garrut werd erevijand van de Drom
Het Enkhuizer Weekrapport, een vaste rubriek in de Enkhuizer Courant, van januari 1963 ging in op de subsidiëaanvraag van het studentencentrum de Drommedaris. De krant gaf ruiterlijk toe dat zij de komst van de studenten met het grootst mogelijk wantrouwen bekeken had. Ook in zijn rubriek Garrut had journalist Stavenuiter duidelijk geschreven geen enkele behoefte te hebben aan de studenten. Het was niet voor het eerst dat Garrut in aanraking kwam met de studentenwereld. In 1953 hadden een d...
Voorvertoning: Ook in 1968 gingen ze al voor zaad
Het absolute hoogtepunt van de jubileumfestiviteiten van NV Gebroeders Sluis in 1968 was het personeelsreisje, nou ja reis. Twee dagen Londen, met de boot heen en terug. Uit en thuis de waren de personeelsleden vier dagen onderweg. Niet alleen zij, maar ook hun partners en de gepensioneerden konden mee. Er stond een karavaan met touringcars gereed om de vierhonderd Enkhuizers naar Hoek van Holland te brengen. Daar voegde zich nog een groep bij het Enkhuizer gezelschap: de medewerkers van de ...
Voorvertoning: De Zuiderzee, zoals wij die gekend hebben
In zijn boek 'De stervende Zuiderzee' uit 1964 beschrijft, tekent en schildert Jos Lussenburg de Zuiderzeecultuur zoals hij die nog gekend had. Het gaat over de periode vlak voor de inpoldering, toen de Zuiderzee nog een echte zee was met zout water, eb en vloed. Die tijd had voor velen een grote aantrekkingskracht. Het Zuiderzeemuseum was zelfs bedoeld om de herinnering aan die tijd levend te houden. Een van de medewerkers van het museum, K. Boonenburg schreef in 'De stervende Zuiderzee' ee...
Voorvertoning: Zuiderzeemuseum bouwt botenhal
De collectie houten schepen van het Zuiderzeemuseum had jarenlang in de Oosterhaven gelegen, toen in 1964 de botenhal gebouwd werd. Bouma, de eerste directeur van het museum, was al direct na de oorlog begonnen met het opsporen van allerlei scheepstypen die op het punt stonden te verdwijnen. Niet iedereen was even enthousiast over Bouma's speurtocht naar oude vissersschepen. Gerard Stavenuiter, de onvermoeibare journalist van de (Nieuwe) Enkhuizer Courant schreef in een wat cynisch commentaa...
Voorvertoning: Friese politie haalt enkhuizers van het ijs
In de Enkhuizer Courant stond op 19 januari 1963 dat Gosse van der Veen, Arie Muskee, Q. Langedijk, Piet Boeder en Piet Broekhuizen geprobeerd hadden de Elfstedentocht uit te rijden. De krant maakte geen melding van het feit dat nog een groep Enkhuizers op 18 januari in Leeuwarden gestart was. Q. Langedijk was met die groep uit Enkhuizen vertrokken. Jil van der Horst, Jantje Langedijk, Henk Kraaij, Rein de Graaff en Joop Kaagman hoorden daar ook bij. Hieronder het tweede deel van het verhaal...
Voorvertoning: Jil en wil redden schaatser van bevriezingsdood
Na lang wikken en wegen besloot de groep toch aan de Elfstedentocht mee te doen. Het was 17 januari 1963. 'Ze' waren Jil van der Horst, Q Langedijk, Jantje Langedijk, Henk Kraaij, Rein de Graaff en Joop Kaagman. Jil was met achttien jaar de jongste, de rest was in de twintig. Eigenlijk mocht hij niet van zijn moeder, ze vond het Elfstedentocht-avontuur te gevaarlijk. Maar op je achttiende trok je je daar niet zo heel veel van aan. Joop Kaagman had een auto, een verlengde Citroen Sedan en daar...
Voorvertoning: Jan goos verdiende met memoires zijn eigen kaai
In 1961 verscheen het boek 'Jan Goos, visserman van Enkhuizen'. Jan Goos leefde van 1877 tot 1950. Op zijn zestigste was hij begonnen zijn memoires te schrijven. Honderdentachtig pagina's zijn het geworden, met herinneringen van een Enkhuizer visser zo rond de eeuwwisseling. Het is geen lopend verhaal, het zijn meer losse invallen. Het lijkt erop dat Jan Goos opschreef wat hem op dat moment te binnen schoot. Hij schreef met een heel onduidelijk kriebelig handschrift. Niet verwonderlijk als j...
Voorvertoning: Admiraal was een 'binnenbochtburgemeester&...
Tot drie keer toe werden er Enkhuizer burgemeesters in Bussum benoemd. Haspels ging in 1949 naar het Gooise dorp, zijn opvolger Admiraal in 1966 en diens opvolger De Zeeuw in 1974. Het waarom is nooit beantwoord. Wethouder Westdorp verwoordde bij het afscheid van Admiraal het verschil tussen Enkhuizen en Bussum als volgt: er is daar geen haven, geen visafslag en heel wat minder bruggen. Bijna klonk het als: wat moet je er dan? Maar hij moest ook toegeven dat de stap van Enkhuizen naar Bussum...
Voorvertoning: Mejuffrouwen bestierden de vrouwenarbeidschool
Op 1 Augustus 1961 nam mejuffrouw Kingma afscheid als directrice van de huishoudschool. Toen zij in 1919 als jonge lerares koken haar eerste lessen gaf, had zij 5 collega's. In 1956, uit dat jaar is er nog een jaarverslag, had zij 17 collega's waaronder vijf mannen. Van de vrouwelijke collega's was er één getrouwd. De anderen hadden allemaal keurig netjes mejuffrouw voor hun naam. De Vrouwenarbeidschool, zoals de school toen nog heette, was in rustig vaarwater beland. De Eerste Wereldoorlo...
Voorvertoning: Schapen van sportveld komen als enige op ijs
In 1963 waren er in Enkhuizen geen grote schokkende gebeurtenissen geweest. Misschien was de strenge en langdurige vorstperiode aan het begin van het jaar nog het grootste nieuws. De visafslag had een goed jaar achter de rug, mede dankzij een aantal Urkers dat hun vangsten in Enkhuizen aan de wal gebracht had. Ook de Enkhuizer vissers hadden het niet slecht gedaan. Voor de tulpenbouwers was de oogst minimaal geweest. Het slechte weer, na de lange vorstperiode was het maandenlang regenachtig ...
Voorvertoning: Dagdromen over toekomstige markerwaard
"Het is niet gemakkelijk er zich een duidelijke voorstelling van te maken, hoe ons land er over pakweg 20, 30, 40 jaar uit zal zien, als alle Zuiderzeepolders droog, in cultuur gebracht en bevolkt zijn, als het verkeer over nieuwe goede verbindingen tussen het westen en oosten en het noorden en zuiden van ons land beschikt." "Wanneer in het centrum van Nederland in plaats van de nu nog bestaande watervlakte niet alleen een uitgestrekt nieuw agrarisch land met goed ingerichte, aantrekkelijke ...
Resultaten:31 - 45 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube