Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:61 - 75 van 178
Voorvertoning: Lot van oude Stadsherberg laat Enkhuizen koud
In 1955 verscheen deel VIII van De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Het boek was uitgegeven door de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving en deze was weer onderdeel van de in 1949 opgerichte Voorlopige Monumentenraad. Deel VIII ging over West-Friesland, Tessel en Wieringen. Van de 270 pagina's tekst gingen er een kleine tachtig over Enkhuizen. Het boek werd een soort voorlopige monumentenlijst. De schrijfster was Herma M.J. van der Berg (1918-2005). Naast de beschrij...
Voorvertoning: Cultuurstad zoekt trots naar Publiekstrekkers
Zoals vrijwel iedereen maakt het bestuur van de vereniging Oud Enkhuizen zich zorgen over de toekomst van de stad. Economisch gezien gold oostelijk West-Friesland als probleemgebied. Later zou dat zelfs leiden tot extra overheidssteun waardoor Enkhuizen zijn industriegebied voordelig kon aanbieden. Draka Polva maakte daar in 1955 gebruik van. Op 26 oktober 1949 presenteerde Sjoerd Spoelstra in de bestuursvergadering van de historische vereniging een plan om meer toeristen naar Enkhuizen te t...
Voorvertoning: Garrut weet wel 'oe Henkuzers prate'
In het aprilnummer van 1947 van De Speelwagen - het blad van de historische verenigingen in West-Friesland - haalde C. Woestenburg herinneringen op aan het Enkhuizen van zijn jeugd. Vis werd toen nog in de open lucht geveild, schreef hij. Dat gebeurde voor het pakhuis van Eppie Blom bij de Blauwpoortsbrug. De havenmeester leidde een en ander in goede banen. Hij stelde haringtellers aan die de gevangen vis telden. Voor de veiling werd er aan de kooplieden medegedeeld hoeveel tal (200 vissen),...
Voorvertoning: Historische laatste tocht van de mooiste boot
De twee stoomschepen van de veerdienst Enkhuizen-Staveren van rederij Koppe, de C. Bosman en de R. van Hasselt, hadden de oorlog overleefd en lagen in de haven van Amsterdam. Zelfs het motorschip W.F. van der Wijck werd teruggevonden. Het lag zwaar beschadigd op Wangerooge, een van de Duitse Waddeneilanden. Met kunst- en vliegwerk slaagde de NS erin vanaf augustus 1945 weer treinen van en naar Amsterdam en Enkhuizen te laten rijden. Vanaf 15 augustus konden de Bosman en de Van Hasselt de vee...
Voorvertoning: Schaamte om 'antieke optocht' op het ...
De Nederlandse Spoorwegen wilde al in de jaren 30 de stoomtreinen afschaffen; ze werden te duur. De moderne dieselelektrische tractie werkte veel efficiënter, maar de oorlog gooide roet in het eten. Van het moderniseringsprogramma kwam niets terecht. De NS verloor materieel door de oorlogshandelingen en veel locomotieven en wagons belandden in Duitsland. In de eerste jaren na de oorlog werd er met van alles en nog wat op het Nederlandse spoor gereden. Na de bevrijding konden de Spoorwegen h...
Voorvertoning: Waarom moest een huisvrouw Engels leren?
Tot in de kleinste details bemoeide de Enkhuizer gemeenteraad zich met het onderwijs. Op de raadsagenda van november 1950 prijkte een voorstel om school B een krediet te verstrekken om 20 schoolbankjes te kopen. Op dezelfde agenda stelde B&W voor om de Groen van Prinstererschool atlassen te laten aanschaffen. Meestal waren dit hamerstukken, maar soms leidde zo'n agendapunt tot een discussie. In april 1954 bijvoorbeeld verzocht de RK jongensschool om een kofferharmonium aan te mogen schaf...
Voorvertoning: Wat moet Enkhuizen met 'n technische school?
In oktober 1955 schreef een woedende wethouder Roosendaal een open brief aan de burgemeester van Hoorn, de heer Canneman. schijnt te denken dat West-Friesland een wingewest is voor de gemeente Hoorn", schreef de Enkhuizer. „Wij moeten U in elk geval deze illusie ontnemen voor wat onze gemeente betreft." „Wij kunnen U gelukkig de verzekering geven, dat wij hier in staat zijn onze eigen zaken te regelen en dit niet afhankelijk zullen stellen van het oordeel en de opvattingen van burgemeest...
Voorvertoning: Henkuzers leek een beetje op Zuid-Afrikaans
Wim Kouwenhoven had wel een beetje aan die 'zwartjes'moeten wennen, verder beviel het hem prima in Zuid-Afrika. In 1948 was hij alleen naar Walvisbay gereisd. Een jaar later was zijn vrouw, Nel Kranenburg, hem met de twee kinderen gevolgd. De natuur was prachtig. Wandelende duinen, bergen, de oceaan, heel wat anders dan Enkhuizen. Alleen bij oostenwind was het minder. Als je niet oppaste, stoof je hele huis onder het zand en bloedheet was het dan. De taal was niet zo'n probleem geweest. Met ...
Op oudejaarsavond gaan onze gedachten Heel even terug naar hetgeen is geweest; Je zoekt naar herinne ringen en je haalt dan 't Verleden een ogenblik weer voor de geest. We zien dan weer voor ons bekende gezichten Van hen die vertrokken naar onbekend land; We voelen toch, ondanks de scheiding door zeeën, Op oudejaarsavond een bindende band.
Voorvertoning: Stad bibbert bij gedachte aan vele autobussen
Enkhuizen had een verkeersprobleem. Het zware verkeer uit Andijk had de grootste moeite de Streekweg en de weg naar Hoorn te bereiken. De vrachtwagens moesten zich via de Noorderweg, het Spaans leger, de Paulus Potterstraat en de Westerstraat door de stad wringen. Vooral de hoek Paulus Potterstraat en de Westerstraat was lastig. Ook maakte men zich ongerust over de komst van de grote aantallen bezoekers aan het Zuiderzeemuseum. Er was een parkeerterrein in het Wilhelminaplantsoen gepland, ma...
Voorvertoning: Volle zaal bij agendapunt 'Fraude penningm...
Van 1949 tot 1954 had Enkhuizen twee plaatselijke kranten. De oudste was de Enkhuizer Courant, met als hoofdredacteur D.D.P. Honijck. Deze krant, gesticht in 1871, was in de oorlog door de Duitsers verboden en in mei 1945 weer opgericht. De tweede krant, begonnen in 1949, was de Nieuwe Enkhuizer Courant. Deze was een initiatief van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Hoorn. De leiding van de Nieuwe Enkhuizer Courant was in handen van de Enkhuizer journalist Gerhard Stavenuiter.
Voorvertoning: Verkiezingsuitslag in etalage van de krant
Gerhard Stavenuiter van de Nieuwe Enkhuizer Courant had wel wat opmerkingen over de verkiezingen. In Pro Rege konden de leden van het stembureau door de opstelling van de stemhokjes precies zien waarop de kiezers stemden. En waarom kiezers die in de omgeving van het Nut woonden naar het stadhuis moesten en de kiezers in de buurt van het stadhuis naar de Meidenmarkt, was ook niet helemaal duidelijk. De conciërge van het stadhuis, die nota bene in het stadhuis woonde, moest naar de Meidenmark...
Voorvertoning: Fries maakt toekomstvisie voor Enkhuizen
Ook Douwe Ybema schreef een bijdrage in de propaganda-uitgave 'Enkhuizen, hoeksteen van West-friesland' van de gemeente Enkhuizen in 1955. 'Groot- Enkhuizen, Uitbreiding en Industrialisatiemogelijkheden' heette zijn artikel. De titel 'Groot-Enkhuizen' zegt veel over de aspiraties van Enkhuizen. Het feit dat Ybema - hij was de directeur van Gemeentewerken - de toekomstvisie schreef, is misschien wel typerend voor de positie van deze ambtenaar. Douwe Ybema was in 1899 in Wonseradeel geboren. V...
Voorvertoning: Echte propaganda voor de bedrijvige stad
'Enkhuizen, Hoeksteen van Westfriesland' heette het boekje op tijdschriftformaat dat Enkhuizen in 1955 uitgaf. 'Propaganda-uitgaven ter Bevordering van Vreemdelingenverkeer - Handel - Nijverheid - Industrie - Tuinbouw - Cultuur en Sport' stond er op de titelpagina. Met foto's, artikelen en advertenties probeerde het stadsbestuur Enkhuizen aan de man te brengen. De redactie bestond uit K. Booneburg, hij werkte bij het Zuiderzeemuseum, S. Spoelstra, bestuurslid van de vereniging Oud Enkhuizen ...
Voorvertoning: Geboeid door prehistorische grafheuvels in Groo...
De ledenvergadering van Oud Enkhuizen op 4 maart 1951 in Die Port van Cleve was zeer druk bezocht geweest. Naast tientallen leden waren 'ook het voltallig bestuur van Oud West-Friesland, de burgemeester van Grootebroek, de heer Cramwinckel en diens gemeentesecretaris, de heer Noordeloos aanwezig geweest. Burgemeester Cramwinckel had aan het einde van de bijeenkomst nog een dankwoord uitgesproken in de richting van het bestuur van de vereniging Oud Enkhuizen. Hij had het zeer op prijs gesteld...
Resultaten:61 - 75 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube