Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:76 - 90 van 178
Voorvertoning: Zilveren vork spoorloos na koninklijk bezoek
Het koninklijk bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Enkhuizen op 21 juni 1952 ging de geschiedenisboeken in als een succes. „Ik heb het hier bijzonder aardig gevonden", had de koningin bij het afscheid gezegd. Het koninklijk paar had de lunch gebruikt op het stadhuis. Meyknecht van Die Port van Cleve had een eenvoudige maaltijd samengesteld. Zalm of kreeft op toast, kippensoep, ossentong, aardappelen en groente, fruit en mokka toe. Hij had zelfs achterhaald welke champagne en w...
Voorvertoning: De felle strijd voor de cultuursubsidies
Als het KSM - het Koninklijk Stedelijk Muziekcorps - een subsidie krijgt, moeten De Eendracht en Patrimonium dan ook een bedrag van de gemeente krijgen? De hele jaren 50 was dit een heikel punt. Dat er subsidies gegeven werden aan culturele instellingen stond, inmiddels buiten kijf. Op een bijeenkomst van de Culturele Raad in de Volkshogeschool in Bergen verwoordden de autoriteiten de noodzaak van deze subsidies.
Voorvertoning: Gevaar? Het IJsselmeer kookte gewoon
Het IJsselmeer is een gevaarlijk stuk water. Veel gevaarlijker dan veel jachtjesschippers inschatten. Hoofdpijn kreeg schipper Jan Smith ervan. Levendig herinnerde hij zich nog de s twee jonge knapen met hun BM'er die met stormachtig weer aanstalten maakten om uit te varen. Hij had ze wel tien keer bezworen binnen te blijven, maar lachend hadden ze zijn waarschuwing letterlijk in de wind geslagen. Smith was zelfs naar de havenmeester gegaan met de vraag of hij het uitvaren niet kon verbieden...
Voorvertoning: Laveren tussen de RAF en het kanariepietje
Op 20 mei 1944 kreeg Enkhuizen weer een reddingsboot. Per abuis staat dit schip vermeld als de President Steyn. Het heette echter de Prins Bernard, alleen de klasse was vernoemd naar de Zuid-Afrikaanse president. Er zullen dus meer President Steyn-reddingsboten geweest zijn. Het schip moest 22 mei al uitvaren. Twee botters hadden een aanvaring gehad. Eén daarvan slaagde erin de haven van Enkhuizen te bereiken. De reddingboot voer uit om de andere te helpen. De bemanning van dat schip, de EH...
Voorvertoning: Enkhuizen trekt zich niks aan van vrieskou
De winter van 1954 begon kwakkelend. Pas in de derde week van januari daalde het kwik onder nul. Min tien werd het en dat met een gure en felle wind uit het oosten. Een maand lang was Nederland in de greep van Koning Winter. Zo erg dat op 3 februari een Elfstedentocht gereden kon worden. Heel Nederland volgde de tocht via de radio. Jeen van den Berg won in een recordtijd van 7 uur en 35 minuten. Tijdens die vorstperiode ging Gerhard Stavenuiter van de Nieuwe Enkhuizer Courant, samen met Harr...
Voorvertoning: Industrieterrein bijna veranderd in volkstuintjes
Plan Zuid was in 1953 klaar. De gemeente moest water en elektra aanvragen, maar dat was een formaliteit. Enkhuizen had zijn eerste industrieterrrein. Vervolgens gebeurde er niets, want er was geen enkele belangstelling voor. Er gebeurde zo weinig dat wethouder Roosendaal in april 1954 de raad voorstelde om er maar volkstuintjes aan te leggen. B & W vonden het niet sociaal om , een stuk land braak te laten liggen. Er waren mensen genoeg die om een tuintje verlegen zaten. Er waren ook toez...
Voorvertoning: Dempen Kleine Put voor eerste industrieterrein
Elke dag was het een enorme drukte op het station en in de treinen. De Grote Trek noemde de krant die dagelijkse arbeidsmigratie van Enkhuizen naar de Zaanstreek. 's Zomers was het minder druk. Niet vanwege de vakanties, die waren nog niet zo lang. Veel werknemers hadden nog een eigen bouwtje en dan moesten de aardappelen of tulpen gerooid worden. Veel bedrijven gaven de mogelijkheid zes weken verlof op te nemen.
Voorvertoning: Verzet krijgt toch een plek in straatnamen
In 1954 was er nog geen sprake van. Rodenburg kon praten wat hij wilde, maar Plan Noord zou de Bloemenbuurt worden. Er moest een Azaleaplein komen met daaromheen straten met namen als de Rozenstraat en de Begonia-, Seringen-, Violen-, Dahlia-, Fresia-, Anjer-, Anemonen- en Chrysantenstraat. Burgemeester Admiraal was het met zijn raad eens. In één wijk straten naar bloemen en verzetsmensen vernoemen, dat werd een rommeltje. Rodenburg was teleurgesteld. Hij werd bijna emotioneel toen hij de ...
Voorvertoning: De bijna-ramp met reddingsboot K.F. Sluys
De Enkhuizer bankdirecteur J. Aarents - voormalig koopvaardijoffïcier - en H. de Booy, secretaris en later voorzitter van de Noord- en Zuidhollandse Reddingsmaat-schappij, waren de initiatiefnemers voor een reddingsboot in Enkhuizen. Ze hadden succes, in 1944 werd deze gestationeerd. Door de oorlog konden verschillende reddingsstations niet meer functioneren, er waren dus schepen over. Enkhuizen 'kreeg' de President Steyn uit Egmond. De Duitsers wilden wel dat de naam van het schip verander...
Voorvertoning: Toen de sjouwhaalders soms ook redders waren
'Dank u voor uw gedane moeite heer burgervader met verontschuldigingen van dit schrijven bij voorbaat als ondergetekende fouten heeft geschreven of beledigingen uwer zijde. Ondergetekende licht voor de reddingsboot tegenover H. Buis Vishandel, Rookerij en Zouterij.' Zo eindigde van Timmeren zijn brief aan burgemeester Haspels in juli 1948.
Wonen en werk. Dat waren de twee belangrijkste problemen van Enkhuizen. In het oudejaarsnummer in de Enkhuizer Courant van december 1954 werd er al melding van gemaakt. De industrialisatie kwam niet van de grond en daardoor zocht een toenemend aantal Enkhuizers werk in de Zaanstreek. Ook uit Hoorn en Alkmaar kwamen soortgelijke berichten. De Noordkop gold als ontwikkelingsgebied, nu zouden we achterstandsgebied zeggen. De bewoners trokken weg om elders werk te vinden. Tot zijn verbazing moes...
Voorvertoning: Liefst iedereen laten doorlichten tegen TBC
„Maar maandag was het natuurlijk mis en toen kwam weer het vreselijke en kwam er weer bloederigheid mee aan de slijmen. Dat was weer een schrik", zo schreef Guurtje Garms over de ziekte van haar moeder in 1915. Haar moeder was al een tijd ziek. In het jaar daarvoor had Guurtje geschreven: 'Moeder was in 't begin van de week wel weer wat vlugger, maar de laatste dagen was het weer zo verschrikkelijk. Hoesten en braken onophoudelijk. We werden er verlegen mee. O wat had ik het toch weer te d...
Voorvertoning: Mensen-Artis of levend Zuiderzeemuseum?
In het jaarboek De Speelwagen van juli 1950 hield Sjoerd Spoelstra een gloedvol betoog over het Zuiderzeemuseum. Het binnenmuseum was op 1 juli van dat jaar geopend, maar, zo lijkt de boodschap in De Speelwagen te luiden: 'het échte museum moest het buitenmuseum worden'. Spoelstra was bestuurslid van de vereniging Vrienden van het ZZM en als zodanig één van de gangmakers van het museum. Met brede gebaren schetste hij zijn ideale buitenmuseum. 'Dan moest het uitzicht behouden (blijven) ove...
Voorvertoning: Veerboot in 1953 ingezet als drijvend hospitaal
In de loop van zondag 1 februari 1953 werd al duidelijk dat het helemaal mis was in Zeeland. Van uur tot uur werden de tijdingen uit Zeeland somberder en somberder. Hele gebieden waren onbereikbaar. Alleen een enkele radioamateur kon de buitenwereld nog bereiken. De berichten die ze verzonden deden het ergste vrezen. Pas toen verslaggevers als Herman Felderhof, Jan de Troye of Arie Kleywegt hun huiveringwekkende verslagen de ether instuurden, werd de volle ernst van de situatie duidelijk. De...
Voorvertoning: Beteuterd kijken naar een ophaalbrug
Op woensdag 16 augustus 1950 's avonds om 7 uur braken de balanspriemen, zeg maar de 'armen' van de Kat- en Hondsbrug. Met een daverende klap sloeg de balans zelf - gevuld met tweeduizend kilo oud ijzer - tegen de hamei, het staande gedeelte van de brug. Andere stukken van de armen plonsden in het water. Dat er geen slachtoffers gevallen waren, was een wonder.
Resultaten:76 - 90 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube