Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:91 - 105 van 178
Voorvertoning: Geen Oliver Twists in Enkhuizer weeshuis
Sinds Oliver Twist om een extra biordje pap vroeg, zijn wezen in onze ogen beklagenswaardige schepsels. In armoede sleten ze hun droevige jeugd in sombere gebouwen, hardvochtige geleid door wrede weesvaders en -moeders. Of dat in het Weeshuis aan de Westerstraat ook zo was? Gelukkig niet. Zo extreem als in het Londen van de 19de eeuw was het hier niet.
Voorvertoning: Laatste echte Enkhuizer veldschuit in museum
Op zaterdag 12 mei 1952 was de overdracht van een plezierschuit. Het was het cadeau van de Enkhuizer bevolking aan het Zuiderzeemuseum. Het comité De Veldschuit, onder leiding van de heer Schildstra, droeg het bootje over aan Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum. De vereniging, vertegenwoordigd door de heer Sybrandy, droeg het op zijn beurt weer over aan het museum. De directeur van het museum de heer Bouma aanvaardde het geschenk onder dankzegging. Na afloop van de plechtigheid werd...
Voorvertoning: Een grimmig soort woningnood
De kersverse burgemeester Admiraal hield in februari 1950 zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Hij sprak voor een [....] , een kleine honderd meer dan in het jaar daarvoor. De stijging was te danken aan het geboorteoverschot. Er was in 1949 aardig geïnvesteerd in de stad. Er was een havenverlichting aangelegd, zodat je 's nachts veilig de schepen op of af kon komen. De weg bij de visafslag was eindelijk verhard, het was niet meer een glibberige modderpoel en de brandweer had een nieuwe spuitwag...
Voorvertoning: Enkhuizen als 'hoeksteen' van West-Fr...
Op 30 juni 1950 promoveerde J. A. M. Visser op zijn proefschrift "Enkhuizen, hoeksteen van Westfriesland, een beschrijving van de typerende levensomstan-digheden in een oude Zuiderzeestad". Het proefschrift werd uitgegeven door de vereniging Oud Enkhuizen. Visser was geen geboren Enkhuizer, maar hij was wel getrouwd met juffrouw Scholten, van de Timotheusschool. In het laatste hoofdstuk schetste de heer Visser een toekomst perspectief van de stad. In de bijlage "600 jaar stad" van de Enkhuiz...
Voorvertoning: Oorlog jaagt 'Abel Tasman' richting w...
In 1942 moest de Kweekschool voor de Zeevaart Abel Tasman verdwijnen uit Delfzijl. Het schip waarin het internaat was gevestigd, werd door de Duitsers gevorderd en de school moest sluiten. De directie deed verwoede pogingen om het instituut, leraren en leerlingen elders onder te brengen. Na enig zoeken werd de oplossing gevonden in Enkhuizen. Het Gereformeerde Weeshuis bood ruimte aan.
Voorvertoning: En dan is Enkhuizen ook bezet gebied
Voor het eerst sinds de tumultueuze meidagen in 1940 kwam de gemeenteraad van Enkhuizen op 26 juni van dat jaar weer elkaar. Misschien waren de bestuurders over de eerste schrik heen, onwennig was het allemaal wel. Burgemeester Haspels begon de vergadering met een woord van eerbiedige hulde aan allen die voor het vaderland gevallen waren. Hij wenste de familieleden van de gesneuvelden 'kracht naar kruis' toe.
Voorvertoning: Een brede leestafel voor de hele stad
De bedoeling was dat er een Openbare Leeszaal in Enkhuizen zou komen. Dat is wat anders dan een uitleenbibliotheek. Uitleenbibliotheken waren er al. Je kon boeken lenen bij 't Nut, waarschijnlijk was er een kleine bibliotheek bij de katholieke kerk en er was uiteraard een christelijke, lees protestante Volksbibliotheek.
Voorvertoning: Eigenwijs advies van vrouw over bouw
Op 9 juni 1948 kwam een aantal vrouwen in de Westfriese Munt te Enkhuizen bijeen. Ze richtten een VAC op, een Vrouwen Advies Commissie. In een brief aan het gemeentebestuur schreven ze dat ze zich stoorden aan de soms onpraktische indeling van nieuwbouwwoningen. De VAC wilde van te voren de bouwplannen inzien.
Voorvertoning: Westfries G-voetbalteam gaat opnieuw naar Gen&e...
AI jaren gaan ze met het Westfries G-voetbalteam op reis naar Genéve. Elk jaar weer een onvergetelijke trip richting het internationale toernooi. 8 juni is het weer zo ver. „En ook dit jaar wordt het ongetwijfeld weer een groot succes", weet Enkhuizer Paul Wolfs.
Voorvertoning: Vrouwen leren omgaan met gezinsinkomen
In 1934 brak er een heus oproer in Amsterdam uit. Met name de vrouwen kwamen in opstand tegen de verlaging van de toch al magere werkeloosheidsuitkeringen. De regering Colijn greep hard in. Pas na enkele dagen strijd, waarbij pantserwagens ingezet werden, lukte het het zogenaamde Jordaanoproer neer te slaan.
Voorvertoning: De zeilende dominee betreurt opkomende watersport
Met zijn ronde brilletje en zijn profetische baard moet dominee Meyer (1878-1956) een opvallende verschijning op de Friese wateren geweest zijn. Eerst zeilde hij met de Reid, een open zeilbootje dat hij zelf gebouwd had, en later met de Duodecimo, een kajuitzeiljachtje. Hij was jarenlang dominee in het Friese Wijnaldum. In 1929 vertrok hij naar Enkhuizen, waar hij tot zijn emeritaat in 1943 op de kansels van de Wester- en de Zuiderkerk stond.
Tijdens de feestelijkheden rond het jubileum van de HBS te Enkhuizen in 1946 bleek hoe trots de school was op de twee hoogleraren onder de genodigden. Twee Enkhuizers die het zo ver geschopt hadden. Bijna automatisch werden ze de woordvoerders van de reünisten.
Voorvertoning: Reünisten lopen door zee van vlaggen
Op 22 augustus 1946 begonnen de festivitei-ten rond het 75-jarig bestaan van de HBS. Drie dagen zou het feest duren. Zo'n 500 reünis-ten werden met een zee van vlaggen begroet, de hele stad had de nationale driekleur uit gestoken om de ex leerlingen van de HBS te begroeten.
Voorvertoning: Van gammel zeekantoor naar de echte HBS
Enkhuizen was trots op zijn HBS. Toen in 1946 het 75 jarig jubileum gevierd moest worden was het doodnormaal dat de burgemeester de voorzitter werd van het ere comité. Het jubileum werd wel een jaartje te laat gevierd. De HBS was immers in 1870 opgericht, maar, de heer Bolkestein, leraar wiskunde en secretaris van het uitvoerend comité, verklaarde dat we vorig jaar we wel wat anders aan ons hoofd hadden. Trouwens precies 25 jaar geleden was de gemeentelijke HBS een rijks-HBS geworden, in d...
Voorvertoning: Bijna was het stadhuis ontploft
Met grote regelmaat voerde de brandweer in Enkhuizen preventieve controles uit. Tijdens elke vergadering van de brandraad werd er verslag gedaan van het bezoek aan een instelling of een bedrijf. Soms leverde dat onthutsende verhalen op. In het Snouck van Loosenziekenhuis waren er vijf zogenaamde snelblussers.
Resultaten:91 - 105 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube