Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten
 

Nieuws van de Enkhuizer Courant


Deze pagina laat nu de laatste 15 gepubliceerde nieuwsberichten zien.
Resultaten:121 - 135 van 178
Voorvertoning: Gezin moest weer hersteld worden in Enkhuizen
Op 31 januari 1946 opende burgemeester Haspels de raadsvergadering met zijn nieuwjaarstoespraak. Hij was dankbaar dat ze weer als vrije mensen konden werken aan het welzijn van de gemeente. Maar daarna moest hij de vele, vele problemen van Enkhuizen bespreken. Er was zelfs een tekort op de begroting van anderhalve ton; dat was nog nooit voorgekomen. Den Haag noemde Enkhuizen in 1947 zelfs een 'noodlijdende' gemeente. Ondanks het tekort werd er wel veel geld uitgetrokken voor het herstel van ...
Voorvertoning: Kiezen tussen nieuwbouw en stuifsneeuw
Op 6 mei 1949 kwamen de raad en B & W voor een besloten zitting bijeen. Er moest een beslissing genomen worden over de eerste stadsuitbreiding na 1600! Burgemeester Haspels deed verslag van gesprekken die B & W gehad hadden met een aantal deskundigen. Ze hadden gesproken met twee stedenbouwkundige mej. ir Van der Ban, de heer ir. Fuhri Snethlage en met de rijksconsulent grond- en pachtzaken van het ministerie van landbouw, dhr. Van Dijk. De directeur van de gemeentewerken, dhr Ybema ...
Voorvertoning: Norel: Niet alle Enkhuizers waren helden
Het is bijna de canon van de geschiedenis van Enkhuizen geworden: 'De Haringstad' van Klaas Norel. Al tijdens één van de eerste vergaderingen van het gloednieuwe bestuur van Oud Enkhuizen, in 1944, werd er gesproken over de publicatie van een boekje over de geschiedenis van de stad. In de vergaderingen werden namen genoemd van potentiële schrijvers: Brouwer en Spoelstra bijvoorbeeld, maar veel verder kwam men niet. De winter van 1944-1945 was niet het meest geschikte moment voor een publi...
Voorvertoning: Dolle Dinsdag zit Oud Enkhuizen dwars
Het was geen verzetsdaad en al helemaal geen heulen met de vijand. Het was meer een poging door te gaan met datgene waarmee men al bezig was, oorlog of geen oorlog. Op 1 juni 1944 werd de vereniging Oud Enkhuizen opgericht. Het besef dat het rijke verleden van Enkhuizen nog bijna tastbaar aanwezig was, was al voor de oorlog gegroeid. In 1930 organiseerde Enkhuizen de grote Zuiderzee Visserij Tentoonstelling, die landelijk de aandacht trok. Er waren verschillende exposities in de Drommedaris ...
Voorvertoning: Op luchtwacht: vliegtuigen of rotganzen?
Op 21 november 1918 stond er een oproep in de Enkhuizer Courant. Luitenant Korswagen -hij woonde in de Breedstraat - riep jonge mannen en hun vaders op om in Die Port van Cleve de oprichting van een Enkhuizer Vrijwillige Landstorm te bespreken. Hoeveel jonge mannen in Die Port van Cleve bij elkaar kwamen, weten we niet. Wel dat een half jaar later die Landstorm een veertigtal leden had. De bedoeling was dat ze een militaire training kregen. De Vrijwillige Landstorm was een soort reserveleger...
Voorvertoning: Burgerwacht mocht niet leren dekking zoeken
Voor 'God, Vaderland en Oranje' kwamen op 14 november 1918 een aantal Enkhuizers bij elkaar in hotel Die Port van Cleve. Aanleiding was de revolutiedreiging in Nederland. Troelstra, de leider van de SDAP, had twee dagen daarvoor in het parlement die revolutie min of meer voorspeld. Door relletjes in Rotterdam en in het legerkamp de Harskamp en door de revoluties in Duitsland en Rusland leek hij gelijk te krijgen. In Die Port van Cleve stelden de voornamelijk christelijke en liberale aanwezig...
Voorvertoning: 'Kohlen fur den Ortskommandant' als s...
Met kunst en vliegwerk had Wim Teuling, met zijn collega's, de IJssel-meervloot van rederij Koppe in de vaart gehouden. Vlak na Dolle Dinsdag (5 september 1944) besluit hij echter uit Amsterdam te vertrekken, omdat varen te gevaarlijk was geworden. Ook werd het steeds moeilijker in de hoofdstad aan voedsel te komen. Samen met zijn vrouw Elly en hun baby werden ze steeds afhankelijker van de voedselpakketten die zijn ouders opstuurden.
Met een woedend artikel in De Gids van november 1883, 'Holland op zijn Smalst', maakte Victor de Stuers -grondlegger van onder andere het Rijksmuseum - zijn tijdgenoten bewust van de waarde van het Nederlandse cultuurgoed. Zijn woede was onder meer opgewekt doordat hij in het Engelse Victoria- en Albertmu-seum het prachtige oxaal uit de St Janskathedraal in Den Bosch ontdekte. Het kerkbestuur had het fraaie stenen 'koorhek' aan het museum verkocht. Vooral op plaatselijk niveau stuitten zijn...
Enkhuizen 12 April 1947: „Voor den dichter Siebe de Jong van Le Nieman. Ik wil u als zoon van Enkhuizen 4 kleine geschenken aanbieden welke voor een Enkhuizer die van de Historie houdt van veel waarde zijn.' „U ontvangt van mij een Avond-smaal penning in lood van het jaar 1631 een idem In koper van het jaar 1695. Deze penningen werden dan uitgereikt wanneer het lid der Gemeente door de predikant en ouderlingen onderzocht en goed bevonden waren. De letters A. C. E. betekend Admistia Commu...
Dat de scoutinggroep Mercury in Enkhuizen prat kan gaan op een sterk bestuur, was al bekend. Maar sinds zondagmiddag heeft dat predikaat ook een formeel tintje gekregen: Vier bestuursleden kregen uit handen van twee burgemeesters een Koninklijke onderscheiding. Applaus klaterde De Westerkerk zondagmiddag tot vier keer op: Wie 'Mercury' zegt, zegt immers Ed Kornalijnslijper. Hij kreeg een lintje, net als Hans Vlaar. Het appluas klonk zondagmiddag ook voor een echtpaar. José Kok-Schoof kreeg d...
Voorvertoning: Zilver voor onverwoestbare smid Nieman
Op 17 maart 1947 besloot de gemeenteraad de zilveren gemeenteme- daille uit te reiken aan de Leendert Nieman. Op 1 april was de heer Nieman 60 jaar smid. De burgemeester vond dat een mooie aanleiding hem in het zonnetje te zetten. De raad was het met burgemeester Haspels eens. Mevrouw Binnert-Scherpstra juichte het vooral toe, omdat een handwerksman deze hoge onderscheiding kreeg. Maar, vroeg zij zich af, wethouder de Vos had in 1935 een gouden medaille gekregen. Waarom het verschil?
Voorvertoning: Felle, gedreven regenaat in de raadszaal
De oppermachtige positie van de liberalen in Enkhuizen was in het begin van de 20ste eeuw definitief ten einde. Ze moesten ze zich verweren tegen twee protestante fracties, de ARP en de CHU en de socialistische SDAP. Het was een tijd dat de tribune van de raadszaal tjokvol zat. Vooral de socialisten, met name Van der Burg, konden zo fel, handig en gedreven debatteren dat burgemeester Bosma zijn handen wel eens meer dan vol had. De Vrije Westfries had een gruwelijk hekel aan Van der Burg. Een ...
Over de identiteit van de krant De Vrije Westfries kon geen twijfel bestaan. 'Anti- Revolutionair Orgaan voor West Friesland' stond er op de voorpagina. Op vrij-dag 6 mei 1938, een jubileumnummer vanwege het 40-jarig bestaan, opende de krant met het portret van de grote ARP-leider Abraham Kuyper. Naast het portret een gedicht met in de eerste strofe het credo van de antirevolutionairen: De alarmklok klonk door Nederland, De voorman riep: Naar de wallen! En wapperde 'n Standaard hoog in de lu...
Voorvertoning: Doodstraf of verbanning naar het Verre Oosten
De tweede Enkhuizer Courant na de bevrijding verscheen op zaterdag 12 mei. De krant was op één vel gewoon krantenpapierpapier gedrukt. Burgemeester Haspels had op zaterdag 5 mei samen met de verzetsmensen Jan Poorta en dokter Reitsma een voorlopige bestuur van Enkhuizen gevormd. Laat in de middag verscheen de Nederlandse vlag op de Zuidertoren. Waarschijnlijk zijn die maandag de laatste Duitsers vertrokken en op dinsdag verscheen de eerste Enkhuizer Courant weer.
Voorvertoning: Weesvader Hagen was ook Vader der Tamboers
Bij de receptie ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van het Gereformeerde Weeshuis had het 'grote gezin', de weesvader, weesmoeder en de wees- kinderen, als eerste hun regenten en regentessen gefeliciteerd en ze een passend cadeau gegeven.
Resultaten:121 - 135 van 178
« Nieuwere berichten
Volg ons via RSS
Volg ons op Twitter
Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube